Hoppa till huvudinnehåll

Oklart när fasanjakten upphör i Snappertuna

Norrby gård i Snappertuna, Raseborg
Svängarna kring fasanjakten i Snappertuna har varit många. Norrby gård i Snappertuna, Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,norrby gård

Den omtvistade fasanjakten i Norrby i Snappertuna i Raseborg fortsätter åtminstone till årsskiftet. Efter det flyttar verksamheten troligtvis till en annan ort.

Osmo Ruoho, som driver fasanjakten, meddelade i april att han lägger ner verksamheten på Norrby gård och fortsätter på annan plats. Men planerna är fortfarande öppna, säger han.

- Fasanjakten i Norrby fortsätter tillsvidare. Den kommer troligtvis att flytta vid årsskiftet.

Ruoho kan i det här skedet inte säga något definitivt om flytten eftersom förhandlingar fortfarande förs.

Skyddsområden måste upprättas

Flera grannar har klagat på fasanjakten eftersom de anser att den inte följer jaktregler. Bland annat har de hittat hagel på sina gårdar och upplever att bullret från jakterna stör.

I slutet av maj beslöt Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd att Osmo Ruoho måste ändra jaktverksamheten så att grannarna inte påverkas. Det ska ske genom att upprätta skyddsområden där det är förbjudet att avfyra hagelgevär. Skyddsområdena sträcker sig 400 meter runt bostadsbyggnaderna.

Osmo Ruoho har besvärat sig över beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. Domstolen har nu begärt ett utlåtande av Raseborgs stad.

Intensiv jakt med mycket ljud

Raseborgs miljö- byggnadsnämnd anser att besväret saknar grund och menar att det bör förkastas. Enligt nämnden avfyras det så många skott vid fasanjakten att bullret kan jämföras med det från en skjutbana.

Jakten beskrivs som både kommersiell och intensiv och kan inte jämföras med sedvanlig jakt som idkas på landsbygden, står det i utlåtandet.

Nämnden påpekar också att Ruoho inte har ansökt om miljötillstånd för sin verksamhet, trots stadens uppmaningar. Därför blev nämnden i maj tvungen att förelägga att han ändrar på jaktverksamheten så att den inte stör grannarna.

Det kommer troligtvis att ta flera år innan behandlingen av fasanjakten är slut. Osmo Ruoho menar att han vill föra den här rättsprocessen i preventivt syfte.

- Jag vill inte att det finns prejudikat som försvårar den här sortens verksamhet för andra, kommenterar han.