Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivtrafikens biljettpriser är höstens heta potatis

Nians språvagn i Helsingfors.
Dyrare igen? Efter fiaskot med Västmetron kan motståndet mot att betala mer för kollektivtrafiken vara stort. Nians språvagn i Helsingfors. Bild: YLE/Rose-Marie Sundström 9an spårvagn

Helsingforsregionens trafik föreslår att biljettpriserna höjs med i medeltal sex procent. Den stora höjningen kan fortfarande stoppas, men då måste alla HRT:s kommuner skjuta till skattemedel.

Enligt grundavtalet mellan HRT och kommunerna ska minst hälften av HRT:s verksamhet finansieras med biljettpriser och högst hälften med skattesubventioner. Kommunerna som hör till HRT kan ändå bestämma att tillfälligt ge mer skattepengar till HRT:s verksamhet.

- Jag hoppas att vi inte behöver höja priserna så här mycket. Men det kräver att kommunerna går med på att tillfälligt höja skattesubventionen. I det här ekonomiska läger har folk inte råd att betala mer för att åka kollektivt, säger SFP:s Björn Månsson.

Det kan nog hända att det är orealistiskt att man skulle få alla kommunerna att godkänna en höjning av skattesubventionen. Då är vi tvungna att höja biljettpriserna med sex procent, vilket jag i så fall beklagar djupt.― Björn Månsson, SFP i Helsingfors

Månsson har en dubbelroll i frågan. Han sitter i HRT:s styrelse och har själv varit med om att fatta beslutet om att föreslå en höjning av biljettpriserna. Samtidigt har han i ett mejl vädjat till de andra SFP-ledamöterna i medlemskommunerna om att höja skattesubventionen tillfälligt.

- Förstås är det inte roligt att höja skattesubventionen heller.

SDP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors ska diskutera frågan nästa vecka.

Jag ser kritiskt på en höjning av biljettpriser, att röra sig i staden är en grundrättighet och en förutsättning för att kunna gå på jobb, söka jobb eller studera.― Dan Koivulaakso, Vänsterförbundet i Helsingfors

- Åtminstone i beredningsskedet hör jag till dem som försvarar billig kollektivtrafik. Hellre höjd skatt är min utgångspunkt, säger Thomas Wallgren.

Vänsterförbundets Dan Koivulaakso är inne på samma linje. Han förespråkar en större skattesubventionering till HRT.

- Jag ser kritiskt på en höjning av biljettpriser, att röra sig i staden är en grundrättighet och en förutsättning för att kunna gå på jobb, söka jobb eller studera. Tvärtom borde siktet vara att sänka biljettpriset.

De Grönas Otso Kivekäs anser att en höjning på några procent skulle vara skälig och täcka de höjda trafikeringskostnaderna.

- Det är ohållbart att passagerarna ska betala för stora trafikinversteringar. Esbo stad drar nytta av Västmetron och i framtiden drar Helsingfors nytta av spårjokern. Därför är det kommunerna som ska betala för investeringarna.

Samlingspartiets Arja Karhuvaara ser både för- och nackdelar med att skjuta till skattemedel till HRT.

- Det skulle vara bra för dem som åker över kommungränsen på jobb, de skulle inte behöva betala så mycket för sina arbetsresor.

- Men det kommer i så fall ändå att vara Helsingfors som får en större börda. Det skulle kräva en närmare diskussion, en hur stor andel betalar Helsingfors?

Sju kommuner måste vara för

För att HRT ska få mer skattemedel än vad som står i grundavtalet, alltså mer än femtio procent, krävs det att alla sju kommuner som hör till samkommunen godkänner en skattehöjning. Kommunerna är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Sibbo och Kervo.

Att ta pengarna direkt ur medborgarnas ficka och minska användandet av kollektivtrafiken ytterligare är definitivt ett sämre alternativ.― Misha Eriksson, SFP i Esbo

- Det finns olika åsikter i frågan. Det kan nog hända att det är orealistiskt att man skulle få alla kommunerna att godkänna en höjning av skattesubventionen. Då är vi tvungna att höja biljettpriserna med sex procent, vilket jag i så fall beklagar djupt, säger Björn Månsson.

Ta inte ur medborgarnas ficka

I Esbo ser Misha Eriksson (SFP) inte en rejäl prishöjning som ett bra alternativ.

- Det är förstås olyckligt att det kommer en dylik chockhöjning, om man kan kalla den för en sådan. Men det hade varslats om en ännu större höjning, så i det perspektivet får man vara nöjd över att det inte blev ännu värre. Men jag tror inte att det här lockar folk att använda kollektivtrafiken.

- Speciellt i periferin kan ett höjt biljettpris vara avgörande för att välja bilen i stället.

Misha Eriksson kan tänka sig att skjuta till skattemedel till kollektivtrafiken.

- Inte låter det som ett dumt alternativ. Att ta pengarna direkt ur medborgarnas ficka och minska användandet av kollektivtrafiken ytterligare är definitivt ett sämre alternativ.

Nej i Vanda och Kyrkslätt

I Vanda har debatten kring biljettpiserna inte riktigt kommit igång ännu, uppger SFP:s Patrik Karlsson. Han är själv klart emot en höjning av biljettpriserna och tror att de kommer att bli ett hett debattämne både politiskt och bland allmänheten.

- Västmetron kommer att vara en syndabock och få mycket negativ feedback från kommuninvånare. Frågan kommer säkert att diskuteras på torgtillställningar under hösten.

Karlsson hör ändå till dem som inte tycker att skattesubventionen ska höjas.

Västmetron kommer att vara en syndabock och få mycket negativ feedback från kommuninvånare.― Patrik Karlsson, SFP i Vanda

- Jag tycker inte att skattesubventionen ska höjas. I så fall borde man se över kostnaderna. Kommunerna subventionerar en betydande andel redan i dag.

Kyrkslätt är i en lite speciell ställning eftersom kommunen hör till HRT:s kranskommuner. I två år nu har HRT haft hand om kommunens busstrafik och det har inte förlöpt helt problemfritt.

Men det kommer i så fall ändå att vara Helsingfors som får en större börda. Det skulle kräva en närmare diskussion, en hur stor andel betalar Helsingfors?― Arja Karhuvaara, Samlingspartiet iHelsingfors

- Det är alltid beklagligt när man höjer kollektivtrafikens priser eftersom det är i allas intresse att så många som möjligt använder den. När en av orsakerna är misslyckade, oväntat dyra investeringar gör det inte saken bättre. Samtidigt har servicenivån i Kyrkslätt snarare försämrats än förbättrats, i synnerhet vad spårtrafiken beträffar, säger Anders Adlercreutz (SFP).

Enligt Adlercreutz kunde samarbetet mellan HRT och medlemskommunerna förbättras rejält.

När det gäller skattesubventioneringen hoppas han att man ser över beräkningsgrunden för det kranskommunerna betalar tll HRT.

- Samtidigt är det klart att det inte finns en vilja att höja på kommunernas betalningsandelar. Det är en svår ekvation. Jag hoppas att man genom förbättrad och smidigare service kunde höja användningsgraden och på det sättet minska trycket på att höja priserna.

Beslut i oktober

Det är ännu inte klart hur mycket priset på de olika biljettyperna höjs.

Tidtabellen i frågan är knapp. HRT vill ha kommunernas utlåtanden inom augusti månad. Då ska kommunerna ta ställning till tre frågor - servicenivån, prisnivån och kommunandelarna. I slutet av oktober slår HRT:s styrelse fast nästa års biljettpriser.