Hoppa till huvudinnehåll

Mats Nylund: Skördarna får inte rinna bort

Mats Nylund.
Mats Nylund. Mats Nylund. Bild: Yle/Carl-Magnus Långkvist. nylund

Mats Nylund, ordförande i förbundsstyrelsen i Österbottens svenska producentförbund, kräver att myndigheterna nu försnabbar beslutsgången gällande muddring och rensningsprojekt. - Vi får inte förlora fler skördeår på grund av brister i detta.

Österbottens svenska producentförbund r.f. har under flera års tid och i olika forum understrukit behovet av fungerande vattenvård.

- Organisationen har upprepade gånger varit i kontakt med såväl regionala myndigheter, våra ministerier och politiska beslutsfattare för att skynda på i synnerhet årensningarna. Vattendragens utlopp ska kunna svälja den stora mängd vatten som dagens regn medför, skriver Mats Nylund i ett pressmeddande.

Nylund anser att om översvämningsrisken ska minimeras kan inte rensning och skötsel av utloppen försummas i nuvarande utsträckning.

- Vi får inte förlora fler skördeår på grund av brister i detta. Det är fel att markägare invid utloppen ska stå för den största delen av kostnaden när problemen beror på snabb tillrinning från högre liggande mark. Det är frustrerande för en jordbrukare att se när alla satsningar som gjorts för att uppnå en god skörd "rinner" bort.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten