Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Ingen folkomröstning i Korsholm

Barn sitter med ryggarna åt kameran i ett klassrum
Arkivbild från Petsmo skola. Barn sitter med ryggarna åt kameran i ett klassrum Bild: Yle/Sofi Nordmyr petsmo skola

I juni lämnades ett invånarinitiativ in till Korsholms kommun om att ordna folkomröstning i Korsholm angående de förändringar som är på gång inom skolorna och daghemmen. När ärendet kommer upp i kommunstyrelsen på tisdag är förslaget att inte ordna folkomröstning.

2 546 personer eller 17 procent av de röstberättigade i Korsholm skrev på initiativet. De vill att kommuninvånarnas åsikt ska redas ut innan man går vidare med planerna på att lägga ner fyra byskolor.

I beredningen till kommunstyrelsen skriver kommundirektör Rurik Ahlberg att det inte är aktuellt med en folkomröstning i hela kommunen i och med att skolstrukturen ser olika ut runt om i Korsholm. I till exempel Smedsby och Solf är fullmäktiges mål om lärcentran för att spara pengar redan förverkligade. I Replot och Helsingby-Toby är planerna delvis redan förverkligade.

Kan bli valfråga i stället

Vidare skriver Ahlberg att det också är problematiskt att genomföra en folkomröstning i bara de områden där man inte ännu genomfört fullmäktiges mål för skolstrukturen. Det i och med att beslutsfattarna kommer från olika delar av kommunen.

Enligt kommundirektören är det mest rättvisa att frågan diskuteras öppet inför kommunalvalet nästa år och att byggandet av Kvevlax lärcenter inte inleds före det.

Förslaget är att skolorna i Petsmo, Hankmo och Kuni-Vassor läggs ner och att eleverna flyttas till Kvevlax där man ska bygga ett lärcenter. Även Veikars skola ska läggas ner men det är inte klart huruvida de eleverna ska flyttas till Kvevlax eller Helsingby skola.

"Vi som undertecknat detta initiativ kräver att en folkomröstning arrangeras i Korsholm gällande skol- och dagvårdsstrukturen. Före vidare åtgärder tas skall kommuninvånarnas åsikt i frågan redas ut genom en folkomröstning. Resultatet i den skall respekteras."― Invånarinitiativet

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten