Hoppa till huvudinnehåll

Mjölbolsta är fullsatt men fler asylsökande ska rymmas in

Baksidan av huvudubyggnaden vid Mjölbolsta sjukhus, huvudbyggnaden.
Flyktingförläggningen vid Mjölbolsta utnyttjas maximalt. Baksidan av huvudubyggnaden vid Mjölbolsta sjukhus, huvudbyggnaden. Bild: Yle / Pia Santonen lungsanatorium,Raseborg

Migrationsverket och Röda Korset har olika uppfattning om var asylsökande ska bo i Raseborg.

Flyktingförläggningen Raasepori Resort i Antby i Karis kan inte flytta till förläggningen på Mjölbolsta när Resort i slutet av september lägger lapp på luckan.

- Orsaken är att båda förläggningarna är fullsatta, säger Jari Poukka som ansvarar för fastigheter och säkerhet vid Röda Korset i Nyland.

Röda Korset driver bägge förläggningarna i Karis på beställning av Migrationsverket.

- Resort är proppfullt och Mjölbolsta så gott som fullt. Endast några personer från Resort kan i bästa fall få plats på Mjölbolsta.

Raasepori resort i Raseborg.
Raasepori Resort ska stängas i september. Raasepori resort i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Raseborg,raseborg resort

Förläggningar på annat håll i Finland har redan stängt och invånarna har flyttat till de förläggningar som fortfarande har varit öppna.

Migrationsverket har beslutat stänga många enheter och minska på antalet platser på andra enheter eftersom större mängder asylsökande inte har kommit till Finland sedan toppen i fjol höstas. Då kom tiotusentals människor från krisländer till Finland för att ansöka om asyl.

Poukka på Röda Korset kan inte säga var invånarna som nu bor på Raasepori Resort ska bo efter september.

- Svaret på den frågan finns hos Migrationsverket.

Minskade behov, nya direktiv

Invandrarverket gör tillsammans med flyktingförläggningen upp en plan för vart de personer flyttar som är registrerade där. Det gör man då enheten stängs eller töms.

Den sista september närmar sig men fortfarande är det många som inte vet var de ska bo.

Varför stänger man då en fullbelagd förläggning?

- Vi måste ta hänsyn till helhetsbilden, våra direktiv och den allmänna situationen i landet. Det handlar om hur många asylsökande som kommer och också om enheternas kapacitet, förklarar Pekka Nuutinen

Nuutinen är utvecklingschef för mottagandet vid Migrationsverket

Antalet asylsökande till Finland har varit mycket mindre än under fjolåret, som var ett exeptionellt år med 32.476 asylsökande.

flyktingkvinna på asylboende
Den här kvinnan vet inte vart hon ska flytta. flyktingkvinna på asylboende Bild: Yle/Monica Slotte asylsökande,asia,Raseborg,mottagningscentraler

Överloppskapaciteten vid flyktingförläggningarna kostar och måste nu ses över och anpassas efter det aktuella behovet. Det innebär att 5700 platser försvinner från förläggningarna runt om i landet.

- Det finns plats på andra enheter. Vi strävar efter att låta den asylsökande stanna inom samma område. Men man kan inte alltid garantera att det lyckas.

I mån av möjlighet tar vi hänsyn till exempel till påbörjad arbetspraktik och barnens skolgång, säger Nuutinen.

Flera bud om asylsökande i Raseborg

Raasepori Resort stängs den sista september och för Mjölbolstas del har det talats om att minska antalet platser med 60 senast i slutet av november i år.

Enligt Migrationsverkets inspektör Kaisa Berg ska majoriteten av de asylsökande vid Raasepori Resort i Antby flytta till Mjölbolsta i augusti.

Uppgifterna från Migrationsverket och Röda Korset är med andra ord en motstridiga.

Berg säger att man utnyttjar den kapacitet som finns vid Mjölbolsta och försöker få in så många som möjligt. De som inte ryms här flyttar till ett annat ställe. Deras öde utreds som bäst och hela planen är ännu inte klar.

Det är också möjligt att vi kommer att ha en utmanande situation i slutet av året.― Migrationsverket om platsbristen då förläggningar stänger.

Mer detaljerad information om hur många som flyttar och vart vill man inte ge ut. Det här av hänsyn till de asylsökande, som inte ska gå att identifiera.

Migrationsverket beaktar var personen befinner sig i sin asylansökningsprocess. När flyttpusslet läggs tas också hänsyn till långt framskriden graviditet och i mån av möjlighet också arbete och skolgång.

Varje vrå utnyttjas på Mjölbolsta

- Vi följer med läget. Det är också möjligt att vi kommer att ha en utmanande situation i slutet av året, visavi kapaciteten. Det är vid behov möjligt att vänta med att minska antalet platser, säger utvecklingschef Pekka Nuutinen vid Migrationsverket.

Raseborgs läge liknar rätt långt situationen på andra orter i landet, menar han.

- I viss mån kan det variera på hur kort varsel de asylsökande ska flytta. Men det uppfattas som lika dramatiskt på alla orter där förläggningar stängs. Vi måste fatta svåra och känsliga beslut. Det är ledsamt att goda enheter måste stängas, också här.

Säng med tecken, handdukar och ett par nallar på.
Det behövs många sängar i höst. Säng med tecken, handdukar och ett par nallar på. Bild: Yle/Malin Valtonen mjölbolsta flyktingförläggning,Raseborg

Nuutinen understryker att personalen vid förläggningarna gör ett mycket gott arbete.

- Vi kan inte basera besluten om flytt på att man skulle ha gjort ett dåligt arbete vid förläggningarna. Tvärtom. Man har verkligen engagerat sig och varit innovativa, med både förnuft och hjärta.

Nytt hem privat eller kommunalt

Det finns asylsökande som hoppas hitta privat boende för att slippa flytta bort från orten. Migrationsverket kan inte ge någon handräckning här.

- Nej, man ska i första hand bo på en förläggning där resurserna finns. Den som har fått uppehållstillstånd borde däremot så fort som möjligt försöka hitta en bostad med kommunens hjälp. Det här är önskvärt i synnerhet då en förläggning stängs, istället för att då flytta till en annan flyktingförläggning, säger utvecklingschef Pekka Nuutinen.

Men ungefär 3000 personer bor privat och antalet ökar hela tiden. Om man som asylsökande väljer det alternativet måste man själv hitta sitt boende. Migrationsverket stöder inte heller ekonomiskt.

En grupp med människor står och stretchar med hjälp av en stav.
Motionsdag vid Kiilan koulu i Karis. En grupp med människor står och stretchar med hjälp av en stav. Bild: Yle/Monica Slotte asylsökande i raseborg

Rum i eget hus

En raseborgare, som vill vara anonym, beslöt att dra sitt strå till stacken. Hen har länge fungerat som frivillig inom den lokala asylhjälpen.

Ungefär 3000 personer bor privat och antalet ökar hela tiden.

- De här människorna har fått ett ansikte och ett namn för mig. Jag känner deras historia. De har börjat finna sig till rätta här. Nu riskerar de att spridas för vinden då Raasepori Resort stängs.

Motivet för aktionen var att dela den här nya situationen med de som drabbas, istället för att sitta overksam och bara konstatera faktum.

- Det är också min protest mot landets flyktingpolitik, som jag inte accepterar. Jag tar parti för de asylsökande genom att öppna min dörr: I mitt hem är ni i varje fall välkomna!

Den här raseborgaren råkar ha lämpliga utrymmen tillhanda och två för hen bekanta män ska flytta in. De har sökt asyl, deras situation är besvärlig, de är rädda.

Det är också min protest mot landets flyktingpolitik, som jag inte accepterar. Jag tar parti för de asylsökande genom att öppna min dörr― Privatperson som inkvarterar asylsökande i Raseborg

- De har lovat hjälpa mig med snöskottning och andra sysslor i huset. Den ene av dem lagar dessutom en så god falafel!

Hjälp med kontakterna

Om man vill öppna sitt hem för asylsökande lönar det sig att ta kontakt med socialarbetaren vid flyktingförläggningen. Förläggningen förmedlar inte i egen regi kontakter till privat boende.

Skottkärra, spade och kratta
Man kan dela på sysslorna i ett privat boende. Skottkärra, spade och kratta Bild: YLE Åboland Skottkärra,spade

Den asylsökande som inhyses hos en privatperson blir kund vid den förläggning som ligger närmast boendet. Det är flyktingförläggningen som fortsättningsvis ansvarar för hälsovård och annan social service.

Raseborgaren uppbär ingen hyra av sina nya invånare. Men hen har hört att endel gör det.

- Det gäller att vara tydlig med vad du har att erbjuda och hur boendet ser ut. Det finns många som söker privat bostad men de har sällan några pengar, det är det bra att komma ihåg.