Hoppa till huvudinnehåll

Axxell på knä inför nya sparkrav - "Det finns inte mer att ta från"

Axxellstuderande demonstrerar i Karis.
Blivande husbyggare vis Axxell demonstrerade i Karis. Axxellstuderande demonstrerar i Karis. Bild: Yle/Minna Almark Axxell,Raseborg,Västnyland,studerande

Axxell fixar inte detta längre! Vi kan inte spara mera eftersom det inte finns något att ta från. Det var budskapet till regeringen då yrkesutbildaren Axxells elever och personal samlades i Karis för att demonstrera mot ytterligare nedskärningar.

Axxell deltog i den nationella manifestationen för yrkesutbildningen i Finland. Staten ska skära ner 190 miljoner euro i finansieringen av yrkesutbildningen år 2017. På nationell nivå motsvarar den summan totalt 18 000 studieplatser på andra stadiet.

Minusbudget för nästa år

För Axxells del kan de planerade nedskärningarna innebära att statsandelarna för nästa år minskar med 1,5 till 2 miljoner euro. Det är mycket pengar, säger rektor Lena Johansson.

- Visst är jag orolig. Det är inte roligt att knåpa ihop budgeten i höst med tanke på nästa år. Den kommer inte att vara på plussidan hur vi än gör.

Axxells rektor Lena Johansson.
Rektor Lena Johansson. Axxells rektor Lena Johansson. Bild: Yle/Minna Almark Axxell,Lena Johansson,Västnyland,Raseborg

Axxell har redan genomfört flera samarbetsförhandlingar och personalen har minskat med 100 personer de senaste åren. Nu ser det ut som om nya samarbetsförhandlingar tvingas fram.

- Jag önskar att jag kunde säga nej eftersom samarbetsförhandlingar är så tunga för personalen, säger Lena Johansson. Men tyvärr kan jag inte lova att det utesluts. Men i så fall ska vi göra det på ett så psykologiskt sätt som möjligt.

Orättvist för lärarna

Anton Vuorio är en av de studerande som har samlats utanför Axxell på Bangatan i Karis. Han studerar till husbyggare och ska bli färdig på våren.

Anton Vuorio studerar till husbyggare vid Axxell i Karis.
Anton Vuorio studerar för tredje året vid Axxell. Anton Vuorio studerar till husbyggare vid Axxell i Karis. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,Västnyland,Axxell,anton vuorio

Vuorio tycker att studierna har varit bra och mångsidiga, även om nedskärningarna redan nu har påverkat undervisningen.

- På vissa linjer ska en lärare ta hand om tre till fyra klasser, säger han. Det är inte rättvist för läraren eftersom det blir svårare att undervisa alla.

Även om han har blivit utkommenderad av sin lärare tycker han ändå att det är viktigt att vara med och visa sitt missnöje med studiepolitiken i Finland.

- På något sätt är det viktigt att demonstrera.

Ge de unga en chans

Susanna Ehnrström och Jenni Liljeroos studerar båda första året på kocklinjen. De hoppas att undervisningen ska fortsätta utan några nedskärningar.

Alla behöver utbildning i något skede och om regeringen skär ner för mycket blir det svårare att få plats i skolor, säger de.

- Det är viktigt att ha en utbildning för att komma in i arbetslivet. Med en yrkesutbildning är det mycket lättare att få jobb.

Axxellstuderande Susanna Ehrnström och Jenni Liljeroos.
Susanna Ehrnström och Jenni Liljeroos ska bli kockar. Axxellstuderande Susanna Ehrnström och Jenni Liljeroos. Bild: Yle/Minna Almark Axxell,Västnyland,Raseborg,jenni liljeroos

Jenni Liljeroos tycker överlag att det är orättvist att regeringens sparpaket riktas mot de som studerar.

- Vi är unga och vi behöver en chans, säger hon.

Effektiva studier kräver mera personal

Seppo Nylund är utbildningsledare för teknik och hantverk vid Axxell. Han är främst orolig för ungdomarnas del.

- Jag tycker det är illa om man kommer hit för tre år och så kan man inte utnyttja åren så effektivt som möjligt eftersom timmarna har skurits ned.

Seppo Nylund från axxell.
Seppo Nylund oroar sig för de svagare eleverna. Seppo Nylund från axxell. Bild: Yle/Minna Almark Axxell,Raseborg,Västnyland,seppo nylund

Med så kallade individuella studiestigar försöker Axxell förkorta studietiden för eleverna, men Seppo Nylund är inte säker på hur bra det är för ungdomarna. Han menar dessutom att det behövs mera personal för att effektivera studierna, inte färre.

Kvaliteten blir sämre

Nylund är rädd att kvaliteten helt enkelt försämras på grund av alla nedskärningar.

- När det gäller hantverksyrken är det viktigt att öva jättemycket. Tidigare övade studerandena i 100 timmar och nu övar de i 50 timmar, säger han. Det är en kvalitetssänkning tycker jag.

Därför är det viktigt att det finns pengar så att de studerande kan öva sina färdigheter inom skolans väggar, säger han.

- Det är bra med arbetslivsfärdigheter, men jag tror inte att arbetslivet är redo att sköta utbildningsbiten.

De svaga drabbas värst

Det är främst de svaga eleverna som lider av att spendera en allt större del av studierna ute i arbetslivet, säger Seppo Nylund. De starka eleverna klarar sig alltid.

- Men det är illa för de svagare eleverna som behöver mera handledning för att lära sig. Alla arbetsgivare har inte förutsättningar att ta emot sådana ungdomar och utbilda dem.

Kniven är på strupen

Vid Axxell finns det totalt 1 480 platser inom den grundläggande utbildningen. De här platserna är hela tiden fulla, understryker rektor Lena Johansson.

- Det betyder att utbildningen behövs.

Axxellstuderande demonstrerar i Karis.
Elever och personal demonstrerade på Bangatan i Karis. Axxellstuderande demonstrerar i Karis. Bild: Yle/Minna Almark Axxell,Västnyland,Raseborg,demonstrationer (samhälleliga händelser)

Johansson håller med om att kvaliteten på undervisningen har försämrats på grund av nedskärningarna. Elevgrupperna har blivit större och det innebär att eleverna får mindre uppmärksamhet av läraren.

- Läraren blir stressad och också lokalerna slits av större grupper. Det är klart att nedskärningarna syns i kvaliteten annars skulle det vara något fel.

Hon vill helst inte tänka på hur nästa år kommer att se ut.

- Jag förstår inte vad mera vi kan göra. Väggarna kommer emot när grupperna blir stora och personalen drivs till sin spets. Vi har inga lösningar mera. Jag hoppas att regeringen lyssnar på oss och förstår att vi har kniven på strupen.

Läs också