Hoppa till huvudinnehåll

Barnfamiljerna riskerar få det sämre

familj på besök i Håkansböle köpcentrum
Baboucarr Bojang och Laura Marchese-Bojang med familj vill inte ha större sociala klyftor. familj på besök i Håkansböle köpcentrum Bild: Yle/ AG Karlsson baboucarr bojang, laura marchese-bojang

Regeringen säger sig vilja stärka sysselsättningen och skapa bättre köpkraft hos finländarna. Det finns ändå många grupper som befarar att de kommer att få det klart sämre i fortsättningen. Till dem hör barnfamiljerna.

Det är en regnig vardagseftermiddag i Håkansböle köpcenter i östra Vanda. Köpcentret är en gammal, grå betongbunker. Det är måttligt slitet och här finns matbutiker, Folkpensionsanstalten, rådgivningsbyrå och ett antal ölkrogar.

"Tiina" kommer ut från Frälsningsarméns lopptorg tillsammans med sitt barn. Hon erkänner att det kunde gå bättre ekonomiskt.

Hon har inga illusioner om hur den egna köpkraften kommer att utvecklas nästa år.

-Jag kommer säkert att ha mindre pengar till mitt förfogande och måste noggrannare överväga vad jag köper, säger hon.

Illa med sociala skillnader

Nästa förälder som kommer emot heter Laura. Hon besöker köpcentret tillsammans med sin man och deras två barn.

Hon beklagar sig över att det skärs ned för sämre bemedlade och skapas sociala skillnader i samhället.

-Våra egna inkomster torde hållas på samma nivå, men vi blir med mindre i handen då allt blir dyrare.

Och vad prutar man då på?

-Fritidssysselsättningarna, maten, kläderna. Billigare alternativ måste hittas.

Både Laura och hennes man tackar efteråt för intervjun och säger att det är jättebra att Yle lyfter fram det här temat, som oroar dem och många andra familjer.

Olika för olika familjer

Regeringens politik påverkar familjernas ekonomi på många olika plan. Hur exakt beror på många olika faktorer, bland annat hur många föräldrar och barn det finns i familjen och varifrån inkomsterna kommer.

Lönebeskattningen lindras som en följd av konkurrenskraftsavtalet. Samtidigt sänks FPA-förmånerna, också barnbidraget.

Det har förekommit gräl mellan Centern och Samlingspartiet om dagvårdsavgifterna, men tillsvidare lutar det mot att det blir en rejäl höjning i dem.

Samtidigt skenar levnads- och boendekostnaderna iväg.

Kritisk barnombudsman

Barnombudsman Tuomas Kurttila är kritisk till regeringens politik och förslaget till statsbudget för nästa år. Kurttila efterlyser konsekvensbedömningar av vad politiken innebär för barnen och barnfamiljerna och en samhällelig diskussion om vilka reformer som behövs för att bekämpa barnfattigdom i Finland.

Enligt Kurttila har vi i Finland i dag omkring 100 000 barn som lever i en fattig familj.

Kurttila anser att servicen måste vara universell. Därmed är till exempel begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård enligt honom ett felaktigt beslut. Han vill också få igång en diskussion om hur barnbidraget borde vara utformat för att bäst bekämpa barnfattigdom.

- De fattigaste familjerna kunde få mer. Därför måste vi fråga oss om barnbidraget ska vara för alla familjer. Jag vet att det är en svår fråga, men dessa är sådana frågor som statsbudgeten och regeringen borde beröra.

Forskaren efterlyser långsiktighet

Forskningschef Minna Salmi vid Institutet för hälsa och välfärd befarar att slutsumman av de olika åtgärderna som regeringen tar till blir negativ för många barnfamiljer. Konkurrenskraftsavtalets följder är också negativa för många, speciellt för personer som jobbar inom den offentliga sektorn.

Utvecklingen går att avläsa också i statistiken för de familjer som har det sämst.

- För dem som skulle behöva mest köpkraft, för dem har det inte hänt.

En kvinna pekar på ett vitt papper med grafer och text.
Forskningschef Minna Salmi vid THL visar hur de fattigaste familjerna har blivit efter i utvecklingen. En kvinna pekar på ett vitt papper med grafer och text. Bild: Yle/ AG Karlsson Institutet för hälsa och välfärd,minna salmi

Salmi förundrar sig över hur snabbt politikerna har glömt att barnbidraget sänktes med åtta procent från 2015. Och nu ska det ner lite igen.

- Det är en linje som går neråt. De kommer inte heller ihåg att barnbidragets realvärde har sjunkit sedan 1995.

Salmi tycker det skulle vara vettigt att höja barnbidraget, och se över de inkomstöverföringar barnfamiljer får. Omöjligt i dagens ekonomiska situation?

- Vi vet att om man satsar på barn och barnfamiljer så får man de pengarna tillbaka flerdubbelt om man bara orkar ha lite längre sikt.

Tillbaka till köpcentret i Håkansböle. Lauras hälsning till regeringen är enkel.

-Ni kunde beakta barnen, de unga och familjerna. Satsa mer på dem!