Hoppa till huvudinnehåll

Sideby skifteslag: Positivt att försäljningen av Yttergrund avbröts

Yttergrund i Sideby.
Yttergrund i Sideby. Yttergrund i Sideby. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik Yttergrund,yttergrunds fyr,Sideby,Österbotten

Sideby skifteslag välkomnar Senatsfastigheters beslut att avbryta försäljningen av fyrön Yttergrund i Sideby, Kristinestad.

Skifteslaget sände en skrivelse till Miljöministeriet, Senatsfastigheter, Statsrådet och staden Kristinestad i juli, i syfte att få försäljningen avbruten.

- Vi hade hoppats att försäljningen skulle avbrytas och Yttergrund antingen kvarstår i statlig ägo eller ges till Sideby skifteslag via staden Kristinestad, säger Tomas Teir som är sekreterare i Sideby skifteslag.

Miljöministeriet skrev i sitt utlåtande för en dryg vecka sedan att Yttergrund inte kan säljas för privat bruk, utan överlåts till Forststyrelsen. Holmen ska bli naturskyddsområde och även i fortsättningen användas för rekreation.

Insatser bar frukt

- Vi är mycket nöjda att våra insatser bar frukt. Men jag vill också påpeka att det ingalunda var vi i skifteslaget som gjorde det här ensamma. Vi har ju också haft hjälp av Fyrsällskapet och av Kristinestads stad och alla har dragit åt samma håll och då blir det ett gott resultat, säger Teir.

På Yttergrund finns förutom fyren från 1800-talet, också de gamla fyrvaktmästarbostäderna och lotsvaktstugan, samt uthus. Yttergrunds fyr är Nordens näst högsta fyr.

Ön är ett värdefullt rekreationsområde i Sideby södra skärgård. Yttergrund ligger endast en kort båtfärd från fastlandet.

Lokal skötsel

Sideby skifteslag anser att skötseln av Yttergrund bör handhas av lokala intressenter.

Sedan 1990-talet har Kristinestads Segelförening hyrt stugorna och hållit området i skick. Skifteslaget hoppas att Segelföreningen även i fortsättningen ska sköta området och anser att arrendet bör förlängas.

Forststyrelsen, som övertar Yttergrund, ställer sig inte heller främmande till en sådan tanke.

- En segelförening är säkert en tänkbar samarbetspartner, säger specialplanerare Kari Hallantie på Forststyrelsen.

Många liknande fall

Forststyrelsen har ganska många liknande fall i sina händer.

- Nästan alla gamla lotsstugor, fyrvaktarbyggnader och militärställen längs den österbottniska kusten har kommit till oss via Natura 2000. Eftersom de är statliga områden går de inte att sälja till privata. Ofta är det skyddade byggnader som staten ska ha ansvar för.

- Forststyrelsen behöver inte byggnaderna för egen användning just alls, utan försöker få olika samarbetspartners, arrendatorer som också tar del av skötseln av stället, säger Hallantie.

Det brukar vara fråga om båtklubbar, turistföretag, samfälligheter, delägarlag eller föreningar som hyr och sköter stället. Konceptet är att upprätthålla området för ett allmännyttigt bruk för naturturism, undervisning, forskning och rekreation.

Skifteslaget vill också medverka till en ändamålsenlig skötsel av ön. Däremot hör det inte till skifteslaget att sköta ett område som inte förvaltas av skifteslaget, anser Teir.

- Skifteslaget bidrar naturligtvis med lokalkännedom och allmän hjälp, men aktiv del kan skifteslaget inte ta i Yttergrund förrän den dag Yttergrund ägs av skiftslaget, säger Tomas Teir.

Tvångsinlöstes

Skifteslaget upprepar också sin beredskap att ta ägaransvar för ön.

- Eftersom det på 1800-talet har tvångsinlösts anser vi att det vore statens moraliska skyldighet att ge det tillbaka till Sideby skifteslag, säger Teir.

- Men så här långt har allting gått åt det håll vi önskade, att det här inte ska säljas på öppna marknaden utan antingen behållas i statens egendom eller via Kristinestad till skifteslagets egendom, säger Teir.