Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslösheten minskar i Egentliga Finland

Arbetskrafts- och näringsbyrå
Arbetskrafts- och näringsbyrå Bild: Yle/ Nora Engström arbets- och näringsbyrå,Åbo

Arbetslöshetsgraden minskade med 0,3% från ifjol i Egentliga Finland, och allra lägst är den i skärgården.

De arbetslösas andel av arbetskraften var i slutet av juli 14,4% i Egentliga Finland, men i Pargas som har minst arbetslösa i landskapet är arbetslöshetsgraden bara 7,7%. Åbo Stad har den högsta arbetslöshetsgraden i landskapet med 18,2%.

Arbets- och näringsbyrån i Egenliga Finland hade i slutet av juli 32800 arbetslösa arbetssökande. I juli är arbetslösheten i regel högre på grund av att unga utexaminerats och visstidsanställningar upphört, och i år ökade antalet arbetslösa med 1200 personer i juli. Den ökningen är ändå mindre än i fjol och jämfört med juli 2015 har antalet arbetslösa i absoluta tal minskat med 1,2%. Nationellt minskade det totala antalet arbetslösa med 0,8%.

Arbets- och näringsbyrån meddelar i sin sysselsättningsöversikt att det främst är inom industrin och byggbranschen som arbetslösheten minskar.

Trots den i övrigt goda utvecklingen fortsätter antalet långtidsarbetslösa öka. I juli 2016 fanns det 10400 personer i Egentliga Finland som varit arbetslösa oavbrutet i över ett år, vilket är 9% fler än för ett år sedan då det fanns 9500.