Hoppa till huvudinnehåll

Björn Öhman avgår från kyrkoherdeskapet – hälsan och stressen inverkar

Skylt med texten Åbo svenska församling.
Skylt med texten Åbo svenska församling. Bild: Yle/Nadine Aschan åbo svenska församling

Björn Öhman har varit kyrkoherde i Åbo Svenska Församling sedan 2012, men tar nu tjänstledigt på grund av hälsan och arbetsuppgifter utöver kyrkoherdeskapet. Mia Bäck tar över som tf kyrkoherde från 1.9.

Enligt Öhman finns det ingen större dramatik i beslutet.

- Jag har varit sjukledig en tid och förutom kyrkoherdeskapet hade jag också andra uppgifter. Jag var kontraktsprost och assessor vid domkapitlet i Borgå och det blev helt enkelt för mycket, berättar Öhman.

Öhman lämnar också de andra uppgifterna, men kommer att fortsätta som församlingspastor på halvtid och tror inte att han återvänder till kyrkoherdearbetet efter tjänstledigheten.

- När jag kommer tillbaka har jag tre månader kvar till pensionen, så det troliga är att nyval hålls under våren.

Björn Öhman
Björn Öhman Bild: Yle/Fredrik Häggman björn nalle öhman

Hur har det varit att gå från att vara präst till administrativt kyrkoherdearbete?

- Jag har inget illa att säga om arbetet, det har varit mycket intressant att se hur församlingen fungerar ur kyrkoherdens perspektiv. Men arbetet är väldigt krävande i och med allt man ska sätta sig in i och alla åsikter man ska ta i beaktande, det är bekant för alla som har ledande positioner, anser Öhman.

Kyrkoherdens roll gammalmodig i ett föränderligt samhälle

Kyrkoherden väljs av församlingens medlemmar, men har i praktiken både en tjänstemannaroll och en representativ roll.

- Man behöver inte vara en bra byråkrat fast man är populär bland medlemmarna. Det är en kvarleva från gamla tider, men i många små församlingar är det nödvändigt att ge kyrkoherden en stor roll. Jag tror att det här kommer förändras i framtiden och att fler församlingar går in för indirekta val, där kyrkoherden väljs av församlingsrådet, tror Öhman.

Kyrkan har under en längre tid tappat medlemmar och Öhman har upplevt att det blivit viktigare att aktivt nå ut till församlingsmedlemmarna.

- Söndagsmässorna ses som lite ålderdomliga och vi har särskilt satsat på att få barnfamiljer och unga att komma med. Förr behövde man inte jobba lika hårt med att få folk att komma med, men nu måste man satsa mer på att bygga relationer till medlemmarna.

Hur har det lyckats?

- Antalet barn som är med i församlingens verksamhet har ökat, så åtminstone det är positivt.