Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm föreslår ny bildningsdirektör

Korsholms kommun
Korsholms kommun Bild: YLE/Sofi Nordmyr Korsholm,korsholms ämbetshus

Denice Vesterback föreslås bli Korsholms nya bildningsdirektör. Vesterback har varit tf bildningsdirektör sedan mars efter att Maj-Len Swanljungs tjänsteförhållande hävdes av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen anser att pedagogie magister Denice Vesterback bäst uppfyller de krav som ställts för tjänsten och föreslog på tisdagens möte att Vesterback blir ny bildningsdirektör.

Tio personer sökte tjänsten som bildningsdirektör i Korsholm.

Kommunstyrelsen godkände också förslaget att lediganslå tjänsten som rektor för Korsholms gymnasium eftersom nuvarande rektor går i pension från och med den 1 januari 2017.

Ber ministeriet göra noggrann utredning

I kommunens utlåtande om vårdrefomen skriver kommundirektör Rurik Ahlberg att social- och hälsovårdsministeriet snarast borde genomföra en noggrann utredning av förslagets språkliga konsekvenser och seda omforma sitt förslag som tryggar de nationella språkliga rättigheterna.

Vasa centralsjukhus är det enda centralsjukhuset beläget i ett sjukvårdsdistrikt med svenska som majoritetsspråk, skriver Ahlberg i utlåtandet som ska ges till ministeriet senast den 10 september.

Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige godkänner utlåtandet men lade till statistik om vårdens effektfullhet i Vasa.

- THL:s utredningar och statistik visar att Vasa centralsjukhus är det nästmest effektfulla i landet. Det är bara Uleåborgs universitetssjukhus som har bättre resultat. Det betyder i praktiken att de övriga centralsjukhusen som har fått förslag om omfattande jour är sämre i sin effektfullhet, säger styrelseordförande Michael Luther.