Hoppa till huvudinnehåll

Lobbningen bar frukt - fler tåg mellan Karis och Kyrkslätt

Ett IC-tåg på Karis järnvägsstation.
Antalet fjärrtåg som stannar i Kyrkslätt ökar. Ett IC-tåg på Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman ic-tåg

I december ska fler fjärrtåg på kustbanan stanna i Kyrkslätt. Västnyländska lobbare hoppas också på lokaltåg som kör ända till Karis.

Tisdag morgon (23.8) satt riksdagsledamöter och kommundirektörer från Västnyland i diskussion med VR:s ledning.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten från Raseborg, Maarit Feldt-Ranta är mycket glad över att man rodde hem en seger för de västnyländska tågförbindelserna.

- Vi fick grönt ljus för en av våra viktigaste målsättningar; att fjärrtåget också ska stanna i Kyrkslätt.

I dag stannar bara ett tåg i vardera riktningen i Kyrkslätt. Från och med december är tanken att ett IC-tåg på förmiddagen och eftermiddagen ska stanna i Kyrkslätt.

Meningen är att också bussen som har kört mellan Kyrkslätt och Karis ska fortsätta köra på den sträckan.

- Det är ett jättefint besked vi fick från VR:s ledning, med tanke på Kyrkslättbor som pendlar till arbetet och också barn till skolor. Det är en stor sak för hela regionen.

Fortsatt lobbning för sent kvällståg

Lobbandet för ett sent kvällståg till Västnyland fortsätter. Efter diskussioner med kommundirektörerna enades man om att fortsätta förhandlingarna med Helsingforsregionens trafik HRT.

- Det kanske mest sannolika är att ett U-tåg som nu kör till Kyrkslätt skulle fortsätta till Karis. Vi var alla ense om att det är det mest realistiska alternativet, säger Maarit Feldt-Ranta från SDP.

Kommundirektörerna Jarl Boström från Ingå och Sjundeås Juha-Pekka Isotupa deltog i mötet med VR på tisdagen. De ska nu snarast sammankalla ett möte med kommundirektörer och riksdagsledamöter i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

VR representerades av vd Mikael Aro, direktören för persontrafiken Maisa Romanainen och Otto Lehtipuu som ansvarar för bolagets samhällsrelationer och information.

På plats vid VR:s huvudkontor fanns förutom SDP:s Maarit Felt-Ranta också Anders Adlercreutz (SFP) från Kyrkslätt och De grönas Johanna Karimäki från Esbo.

- Vi lägger gemensamt upp vår handlingsplan och försöker få till stånd förhandlingar med HRT så fort som möjligt, säger Feldt-Ranta.

Helsingforsregionens trafik en central aktör

Feldt-Ranta bedömer att ett senare kvällståg kunde avgå vid 22-tiden från Helsingfors till Karis. I dag går det sista tåget kl. 20.37.

- Det är klart att mängden passagerare inte är så stor senare på kvällen. Flera sena bussar kör redan till Åbo. Så det här är ett specifikt västnyländskt behov, säger Maarit Feldt-Ranta.

Det är viktigt för västnylänningarna att kunna ha ett kvällsjobb i huvudstadsregionen. Och kunna gå på teater och konserter, poängterar hon.

Men tåget skulle inte gå ända till Ekenäs och Hangö?

- Vi kommer att förhandla om det också. Men vi måste komma ihåg att HRT egentligen är ett kommunförbund där huvudstadsregionens kommuner tillsammans äger de här tågen. Det betyder också för regionens kommuner att vi måste förhandla oss in i det systemet.

Maarit Feldt-Ranta påminner om att de kommuner som nu finns med i HRT också deltar i kostnaderna.

- Det är en viktig fråga som kommunerna sinsemellan måste diskutera. Sedan ska vi förhandla oss fram till HRT och höra hur deras goodwill som kommunala aktörer ser ut; är man villig att stöda trafiken i övriga Västnyland.

- Vi fortsätter jobba med den här centrala frågan och hoppas kunna lösa den på ett eller annat sätt. Vilken organisation som har ansvaret är ännu öppet, liksom hur den slutgiltiga lösningen ska se ut.

VR har lyssnat

IC-tågen kommer att stanna en extra gång i Kyrkslätt på förmiddagen och eftermiddagen. Den nya turen körs i riktning mot Åbo på morgonen och tillbaka mot Helsingfors på kvällen. Den ska göra det lättare för Kyrkslättborna att pendla till jobbet.

- Vi har fått en utbredd respons från våra kunder och har kunnat konstatera att vi har tillräckligt många människor som åker mot Åbo, säger Maisa Romanainen, direktör för persontrafiken vid VR.

Det har varit en hel del jobb med att koordinera tidtabellerna på det trånga banavsnitt som Kustbanan utgör. Målet är att tågen ska trafikera punktligt.

Lobbandet haft ett visst inflytande på beslutet om en ny tågtur, säger Maisa Romanainen vid VR.

- Politikerna lyfter ofta fram frågor som vi sedan börjar undersöka för att se om de är möjliga att åtgärda. Men först och främst är det kunderna och Kyrkslättborna som har kommit med feedback.

Den nya tidtabellen presenteras i oktober och träder i kraft den 11 december.

Artikeln uppdaterades tisdag 23.8 kl.16.35 med en kommentar av Maisa Romanainen, direktör för persontrafiken vid VR.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland