Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen sätter sig på tvären - vill bilda eget vårdområde

Femkantens hälsostation
Femkantens hälsostation Bild: YLE/ Berislav Jurisic svenska vårdlag

Stadsdirektörerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har nu lagt fram ett eget förslag för vårdreformen. De vill bestämma om sin vård själva.

Enligt stadsdirektörernas förslag inrättas ett eget vårdområde i huvudstadsregionen. Social- och hälsovården ska alltså inte överföras på det nya landskapet.

Vårdområdet i huvudstadsregionen ska enligt förslaget svara för bastjänsterna inom social- och hälsovården i området och både kunna producera och köpa tjänster.

Det är stadsdirektörerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla som nu lägger fram förslaget. Det kommer att behandlas i de fyra städernas stadsstyrelser nästa vecka.

Kervo och Kyrkslätt bjuds med

De fyra stadsdirektörerna bjuder också med Kervo och Kyrkslätt för att bereda speciallösningen.

Regeringen har tidigare meddelat att man är redo för att ta ställning till en speciallösning i huvudstadsregionen bara om alla städer kommer överens om ett gemensamt förslag.

Om stadsdirektörernas förslag går igenom sköts social- och hälsovården i Finland skötas av 18 olika landskap samt en speciallösning för huvudstadsregionen.

Vill bestämma själv om mer än hälsovård

Förslaget som stadsdirektörerna har lagt fram begränsar sig inte till bara social- och hälsovården. Städerna vill att också ansvaret för arbets- och näringstjänster samt tjänster för invandrare överförs till städerna, inte till landskapet.

Läs mera:

Vårdreformen - så här påverkas du

Efter att politiker i flera år velat om social- och hälsovårdsreformen har regeringen nu lyckats komma till skott och fattat flera stora beslut. Vi har sammanfattat de viktigaste frågorna och svaren gällande reformen.