Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåförslag: Utred HRT-medlemskap

HRT-tåg
Om Sjundeå blir medlem i HRT kan Sjundeåborna använda samma resekort som i huvudstadsregionen. HRT-tåg Bild: HRT pääkaupunkiseudun junakalusto

Sjundeå borde utreda vad det innebär om kommunen går med i Helsingforsregionens trafik (HRT). Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning om vad det innebär för kollektivtrafiken om Sjundeå går med i HRT och hur mycket det kostar kommunen.

Utbudet av kollektivtrafik i Sjundeå har minskat under de senaste åren då buss- och tågturer har dragits in. Kommunen har varit tvungen att själv ordna kollektivtrafik och det har lett till ökade kostnader.

Sjundeå kan gå med i HRT från början av år 2018. Men då måste HRT:s grundavtal ändras och Sjundeå betala in ett grundkapital.

Helsingforsregionens trafik planerar trafiken som en helhet inom sitt område och har gemensamma resekort.

Sjundeå kommunstyrelse tar ställning i frågan på måndag (29.8).