Hoppa till huvudinnehåll

Enorm park för jordmassor planeras i Åbo - stor lokal inverkan på miljön

Långtradardäck.
Långtradardäck. Bild: Yle/Antti Lempiäinen däck

Planerna på att bygga en stor park på 55 hektar för jordmassor i Åbo går vidare. Det här området ligger cirka 8 kilometer norr om Åbo centrum, nära Åbo flygplats.

Meningen är att överskottsmassor, snö och andra marksubstanser från Åbo och Åbotrakten ska deponeras och återanvändas på området.

På området planeras också nya industriområden. På det sättet kunde området kring Åbo flygplats bli ett betydande logistiskt centrum som skulle skapa många nya arbetsplatser, visionerar stadens tjänstemän.

Enligt planerna skulle också tågbanan mellan Åbo och Tammerfors utnyttjas av industrin vid Starrbacka.

Om planerna godkänns kommer de att ha en stor inverkan lokalt. Den tunga trafiken kommer att öka märkbart i Starrbacka. Mängden damm, oljud och olägenheter från bland annat stenkross kommer också att öka markant. Allt det här har inverkningar på naturen, rekreationsvärdet och miljön. Det här kommer att synas mest längs riksväg 9 mellan Åbo och Tammerfors och järnvägen.

Området skulle vara i bruk i tiotals år. Enligt Åbo stad skapas hundratals nya arbetstillfällen.

En ändring i detaljplanen, som möjliggör planerna, behandlas i stadsplanerings- och miljönämnden på tisdag. Planerna behandlas också i direktionen för Fastighetsaffärsverket på onsdag.