Hoppa till huvudinnehåll

Medelinkomsttagaren får mera i plånboken nästa år

Löner och beskattning
Löner och beskattning Bild: Yle Grafik,skattelättnader,beskattning,löner

Samtidigt som konkurrenskraftsavtalet stramar åt löntagarnas förmåner erbjuder regeringen över en halv miljard euro i skattelättnader. Regeringen hoppas att man genom att gynna köpkraften sätter fart på hela Finlands ekonomi.

Skattebetalarnas Centralförbund välkomnar den skattelättnad som konkurrenskraftsavtalet för med sig. I och med att avtalet nu täcker 90 procent av arbetstagarna sjunker inkomstbeskattningen med ytterligare 100 miljoner euro till 515 miljoner euro.

Det innebär en ökad köpkraft på 200 euro per år, säger förbundets verkställande direktör Teemu Lehtinen.

- Vi får bättre sysselsättning och tillväxt. Och jag tror att den här kombinationen fungerar mycket bra. Vi måste samtidigt komma ihåg att det blir nollhöjningar i löner nästa år och att konkurrenskraften ska bli bättre.

En medelinkomsttagare får 16 euro mer per månad

Alla löntagare kommer att betala mindre skatt nästa år. Enligt beräkningar kommer en medelinkomsttagare att nästa år få 16 euro mer per månad.

- Vi lever inte bara med konkurrenskraft. Vi behöver köpkraft också för att ha en balanserad ekonomi nästa år. Vi behöver också tillväxt i den inhemska efterfrågan, och därför är det mycket viktigt att vanliga löntagare får lite mer i fickan, säger Lehtinen.

Näringslivet: Ett ganska balanserat paket

Löntagarorganisationerna gick med på det här för att slippa tvångslagarna, och också arbetsgivarsidan Finlands Näringsliv kan leva med avtalet.

Penna Urrila, ledande ekonom vid Finlands Näringsliv EK, tycker också att det handlar om ett ganska balanserat paket.

- Jag tror att det för de här förhandlingarna varit helt avgörande att regeringen utlovade skattelättnader för annars hade konkurrenskraftsavtalet inneburit en minskning av köpkraften för löntagarna. Det här var ett sätt att kompensera det och samtidigt också undvika de negativa konsekvenserna av det här avtalet.