Hoppa till huvudinnehåll

Vasa hoppas spara 4,5 miljoner via digitalisering

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och Elisas vd Veli-Matti Mattila.
Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och Elisas vd Veli-Matti Mattila. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och Elisas vd Veli-Matti Mattila. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Tomas Häyry,veli-matti mattila,Veli-Matti Mattila,Elisa,Vasa

Elisa intervjuade 20 personer inom stadens olika sektorer, tog del av bakgrundsmaterial från staden och granskade stadens webbsidor.

Med det i ryggen menar man att staden kan spara 4,5 miljoner euro genom att effektivera kommunikationen och utveckla digitaliseringen.

Sparpotentialen är nåbar inom ett par år.

Mer inbesparingar behövs

Vasa stad sparar med hård hand redan nu för att få ekonomin i balans.

- Men det kommer inte att vara tillräckligt. De offentliga medlen kommer att tryta ännu mer framöver, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Det är en av orsakerna till att man lät Elisa göra en utredning. Den andra är att man nu anser det vara tid att börja jobba med processerna inom stadens förvaltning.

Varifrån ska då inbesparingarna komma?

Den största sparpotentialen finns inom ledningen och mötesförfarandet. Arbetet ska kunna ledas mer effektivt. Här ökar ny teknologi möjligheten att arbeta tillsammans oberoende var man befinner sig rent fysiskt.

- Vi kan spara på att ha mer elektroniska tjänster och på automatiseringar. Vi kan också erbjuda service som inte är beroende av tid och rum och det sparar mycket pengar, säger Häyry.

Elisas vd Veli-Matti Mattila säger att digitaliseringen givetvis innebär tekniska verktyg men kanske framför allt en förändring i sättet man arbetar.

- Man kan till exempel använda sig av chat i kundbetjäningen, säger Mattila.

Personalen då?

När det gäller inbesparingar brukar personalen drabbas.

Kommer det att bli nedskärningar i och med det här?

- Inte i det här skedet. Sen så har vi ju förstås en naturlig avgång genom vilken antalet arbetstagare kommer att minska. Antalet har redan minskat ganska mycket under de senaste åren, säger Häyry.

Dags för kommunerna att vakna

Ska man då tolka undersökningens resultat som att Vasa stad hamnat på efterkälken vad gäller den digitala utvecklingen?

Njää.

- Ser man på hela kommunfältet är vi till och med i framkanten på vissa områden. Men sett till helheten är vi i samma situation som alla andra. Jag anser att det är dags för kommunfältet att följa med sin tid.

Får Elisa jobbet?

Det är alltså Elisa som utfört undersökningen. Men enligt Häyry betyder inte det att staden måste anlita just Elisa för genomförandet av digitaliseringen.

- Elisa är mycket medveten om att anskaffningar ska konkurrensutsättas, säger Häyry.

Men de ligger rimligen bra till?

- Det återstår att se. Det finns så mycket åtgärder som ska genomföras. Det finns säkert jobb för allihopa.

Till saken hör att Elisa utförde utredningen gratis.

- Vi tror att vi har mycket kunskap och att vi är en av kandidaterna. Men det är upp till Vasa stad att bestämma, säger Veli-Matti Mattila.

Skolning av personalen

Sparpotentialen är alltså 4,5 miljoner. Då är frågan vad det kostar att skaffa den utrustning som behövs.

- Satsningen är inte så stor. Vi har redan mycket teknik inom staden. Det blir snarare en satsning på skolning av personalen, säger Häyry.

Under hösten utförs de första pilotprojekten. Vilka de är har man inte ännu bestämt.

Hälsovården omfattas inte

Elisa har tidigare utrett samma utvecklingsmöjligheter i bland annat Åbo, Vanda, Joensuu och Kuusamo. I Åbo var sparpotentialen hela 35 miljoner euro. I den ligan spelar också Vanda med 30 miljoner.

Orsaken till att Vasas sparpotential är "endast" 4,5 miljoner, är att man inte tagit med social- och hälsovården i utredningen. Den biten lämnade man bort på grund av den pågående vårdreformen.

Läs också