Hoppa till huvudinnehåll

Barnombudsmannen: Intersexuella barn måste skyddas

Ett nyfött barn
Ett nyfött barn Bild: Yle/Tuula Nyberg baby

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila anser att rättigheterna för intersexuella barn måste förbättras. Enligt Kurttila måste man vara försiktig med medicinska åtgärder ifall barnets hälsa inte är hotad.

Intersexualitet är en medicinsk beteckning (Disorder of Sex Development, DSD) för en person som inte entydigt utgående från sina könsegenskaper kan definieras som man eller kvinna enligt normen.

Kurttila föreslår att Finland börjar förbereda vårdrekommendationer för intersexuella barn.

I Finland föds ett tiotal intersexuella barn årligen. Enligt Kurttila borde man undvika medicinska åtgärder ifall barnets hälsa inte är hotad. Bakom estetiska kirurgiska ingrepp ligger ofta föräldrarnas rädsla - inte kanske alltid idén om barnets bästa.

Enligt Kurttila borde man vänta med kirurgi tills barnet kan självt kan ha en åsikt om ett dylikt beslut.

Vilket kön är "det rätta"?

Intersexuella barns könstillhörighet vid födseln är osäker på grund av att de yttre könsorganen inte är entydigt manliga eller kvinnliga.

Korrigerande kirurgiska ingrepp på könsorganen är komplicerade eftersom det kan vara svårt för föräldrar och läkare att enas om vilket kön som är det rätta för barnet.

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården Etene tog i april ställning till frågan om intersexuella barn. I sitt ställningstagande föreslår Etene att man genomför ingrepp som förändrar personens yttre könskaraktärer först när barnet själv kan ta ställning till sitt kön och sin sexualitet.

Etene anser att det är problematiskt att barnets kön bestäms och förändras av någon annan - till exempel en myndighet - eftersom könet är en del av människans egen inre person.

Etende vill också påtala problemen i samband med personbeteckning enligt kön.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes