Hoppa till huvudinnehåll

Borgå: Lovisa borde undersöka vindkraftsbuller också på Borgåsidan

Vindkraftverk
Vindkraftverk Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,mölla

I framtiden kan åtta vindkraftverk byggas i Gammelby, och Lovisa jobbar som bäst på en delgeneralplan. Men det finns ingen undersökning om hur bullret påverkar Borgåborna vid kommungränsen.

Yle Östnyland har tidigare rapporterat om att företaget Suomen tuulivoima vill bygga åtta vindkraftverk intill motorvägen i Gammelby i gamla Pernå.

Det finns ett förslag på delgeneralplan för området. Den har varit till påseende under sommaren.

De planerade vindkraftverken har väckt en del debatt och oro bland invånare speciellt i Gammelby och Forsby.

Men vindkraftverken påverkar inte bara invånare på Lovisasidan om gränsen. Borgåbyarna Jackarby och Renum finns också inom verkningsområdet.

Finns brister i utredningarna som gjorts

På tisdagen gav stadsutvecklingsnämnden i Borgå ett utlåtande åt tekniska nämnden i Lovisa om delgeneralplanen.

Nämnden anser att det finns vissa brister i de utredningar som har gjorts. Bland annat beaktar utredningarna inte hur det lågfrekventa ljudet från vindmöllorna påverkar dem som bor på Borgås sida av gränsen.

– En sådan här utredning kan man inte sätta stopp för vid en kommungräns, utan hela området som det här berör måste ju utredas, säger nämndens ordförande Janette Englund (SFP).

ABC och Tokmanni i Gammelby.
Snart kan vindmöllorna synas i miljön i Gammelby. ABC och Tokmanni i Gammelby. Bild: Yle / Hanna Othman motorvägsramp,Pernå,Lovisa,motorvägar

Det finns möjligheter till ny glesbebyggelse på Borgåsidan av gränsen, och utredningarna har inte beaktat om vindkraften kan sätta käppar i hjulet för det.

Englund konstaterar att nämnden tror att man också i Lovisa tycker att det är viktigt att hela området planerna gäller tas i beaktande, fastän det är bolaget Suomen tuulivoima som svarar för utredningarna.

– Definitivt så måste det göras en utredning för den befintliga bosättningen som det berör på Borgås sida, säger hon.

Englund har inte personligen blivit kontaktad av oroade Borgåbor, men säger att det oberoende hör till stadens tjänstemän att se till att allt går rätt till då man ger utlåtanden i sådana här frågor.

Bullerfrågor har diskuteras

Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari i Lovisa säger att delgeneralplanen för vindkraft har varit på gång i flera år. I ett tidigare skede har staden varit i kontakt med NTM-centralen och bland annat diskuterat bullerfrågor.

– Området ligger invid motorvägen, som ju orsakar väldigt mycket oljud redan nu, säger hon.

Hon konstaterar ändå att det är klart att man måste beakta alla faktorer då delgeneralplanen görs upp. Det gäller bland annat buller och hur bra vindmöllorna syns i omgivningen.

Åsikter samlas in

För tillfället samlar staden in utlåtanden av olika myndigheter, invånare på området och andra berörda. De ska lämnas in senast den 31 augusti.

Utlåtandena ska sedan beaktas då man går vidare med delgeneralplanen.

– Beroende på responsen så väljer tekniska nämnden i vilken form man för planen vidare och vilka lösningarna blir, säger Mäntysaari.

Borgå stads utlåtande kommer alltså tas i beaktande då processen går vidare. Tilläggsutredningar är ännu möjliga.

Mäntysaari säger att nu är den rätta tiden att ge respons åt Lovisa stad och Suomen tuulivoima eftersom ärendet ännu är i beredningsskedet.

– Vi går igenom alla utlåtanden och kollar om de har beaktats i de utredningar som redan har gjorts, och om det finns något som ännu inte har undersökts.