Hoppa till huvudinnehåll

Topp fem i fullmäktige - de här frågorna behandlas i Helsingfors i höst

Den nya generalplanen blir höstens hetaste fråga i Helsingfors stadsfullmäktige. Politikerna ska ta ställning till om Centralparken ska naggas i kanten. På onsdag kväll samlas fullmäktige till höstens första möte.

En rundringning till de största partiernas gruppordförande i Helsingfors fullmäktige visar att generalplanen kommer att bli en het fråga i Helsingfors politiska höst.
I höst ska Helsingfors stadsfullmäktige fatta det slutliga beslutet om en ny generalplan. Den fråga i generalplanen som väcker mest debatt är huruvida det ska gå att bygga bostäder i Centralparken.

Andra frågor som kommer att hetta till är den kommande vårdreformen, Helsingfors nya ledningsmodell, stadens budget och byggandet av Kronbroarna som fullmäktige ska besluta om i kväll.

Lasse Männistö
Lasse Männistö, Samlingspartiet. Lasse Männistö Bild: YLE/Christoffer Gröhn helsingforsfullmäktige

Enligt Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö är de största frågorna i höst budgeten, generalplanen, Kronbroarna, vårdreformen och den nya ledningsmodellen.

- I höst väljer vi nya tjänstemän och chefer till Helsingfors stads nya organisation. Ledningssektionen och stadsstyrelsen förbereder nya förvaltningsstadgar för staden och alla de andra dokument som behövs för den nya ledningsmodellen. Fastän vi redan beslutat om de stora linjerna i den nya ledningsmodellen ska vi ännu göra otaliga beslut som konkretiserar hurdan stadens organisation blir, säger Lasse Männistö.

De gröna säger nej till bostäder på Vårdö

De Grönas gruppordförande Otso Kivekäs tycker att generalplanen, Kronbroarna, vårdreformen, Helsingfors nya ledningsmodell och byggandet av Vårdö blir höstens hetaste politiska frågor. Han understöder byggandet av Kronbroarna, men tycker att Vårdö kan bevaras som naturområde.

- Generalplanen gör det möjligt att bygga en tätare och mer ekologisk stad med smidigare trafik, en stad där kollektivtrafiken fungerar bra och det går att cykla och promenera. Det är mycket viktigt att bygga bostäder. Det finns förstås problemområden i generalplanen men som helhet är den bra, säger De grönas Otso Kivekäs.

Otso Kivekäs och Björn Månsson debatterade Kronbroarna i Morgonöppet 11.2.16
Otso Kivekäs, De Gröna och Björn Månsson, Svenska folkpartiet. Otso Kivekäs och Björn Månsson debatterade Kronbroarna i Morgonöppet 11.2.16 Bild: Yle/Helena von Alfthan Otso Kivekäs,Björn Månsson

SFP-ordföranden Björn Månsson har på sin topp 5-lista Kronbroarna, generalplanen, vårdreformen, stadens budget och kollektivtrafikens biljettpriser. När det gäller budgeten vill SFP satsa på utbildning och social- och hälsovård.

- Vi borde få lite mer pengar till utbildningen jämfört med den ram som vi behandlade i våras, men det ser ut att sitta hårt åt. Det är fråga om hur produktivitetsmålet ska tolkas, ska vi vara så strikta nästa år som hittills med att utgifterna bara får höjas med befolkningstillväxtprocenten, som är ett par procent, och indexjusteringen vilket kommer att vara mer eller mindre noll, säger Björn Månsson (SFP).

Osku pajamäki
Osku Pajamäki, socialdemokratiska partiet Osku pajamäki Bild: osku.net pajamäki

Socialdemokraternas Osku Pajamäki ser byggandet av Vårdö som en viktig politisk fråga i höst.

- Helsingfors befolkning ökar så staden måste förändras. Fastän vi erkänner de naturvärden ön har så understöder vi att det byggs en måttlig mängd bostäder på Vårdö. På Stenudden vill vi inte att det ska byggas bostäder, men på Vårdö anser vi att bostäder kan byggas, säger Osku Pajamäki som är Socialdemokraternas gruppordförande.

De andra politiska frågorna som Pajamäki tror blir viktiga i höst är generalplanen, budgeten, Helsingfors stads nya ledningsmodell och huruvida stadsfullmäktige i framtiden kan fatta konsensusbeslut.

veronika honkasalo, Vänsterförbundets kandidat i riksdagsvalet 2015
Veronika Honkasalo, Vänsterförbundet. veronika honkasalo, Vänsterförbundets kandidat i riksdagsvalet 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan veronika honkasalo

Vänsterförbundets gruppordförande Veronika Honkasalo anser att generalplanen, ledningsreformen, budgeten, vårdreformen och effekterna av konkurrenskraftsavtalet blir höstens stora frågor i fullmäktige.

Yle Uutiset har rapporterat om att närvårdarnas lön kan minska med 600 euro i året när konkurrenskraftsavtalet träder i kraft. Honkasalo anser att fullmäktige borde se vad Helsingfors stad kunde göra för att hjälpa dem som arbetar för staden.

- Vi kan nu se att de som arbetar för Helsingfors stad, speciellt kvinnor med låg lön, det är dom som kommer att känna hurdana effekter konkurrenskraftsavtalet har. Vi har bland annat beslutat att vi behåller rätten till dagvården. Jag tycker att vi måste arbeta mot regeringens dåliga politik, säger Veronika Honkasalo från Vänsterförbundet.

Läs också