Hoppa till huvudinnehåll

Många av stadens fastigheter i Hangö behöver renoveras

Hangö hälsovårdscentral
Renoveringen av Hangö hälsovårdscentral hör till de större investeringsobjekten i Hangö de kommande åren. Hangö hälsovårdscentral Bild: Yle/Malin Valtonen hangö hvc

Behovet av renoveringar i fastigheter är drygt två miljoner euro per år, anser direktionen för intern service i Hangö. I investeringsförslaget för de kommande åren finns bland annat många skolor.

De största enskilda projekten är renoveringen av Hagaparkens skola och saneringen av hälsovårdscentralen.

Hälsovårdscentralen behöver drygt en halv miljon euro åren 2017 och 2018. År 2019 behövs sedan ännu 400 000 euro.

Hagaparkens skola behöver 400 000 euro per år de kommande tre åren och där ska renoveringen fortsätta ännu år 2020.

Objekt som behöver minst 100 000 euro i renoveringspengar år 2017 är svenska skolan för årskurserna 7 till 9, Centralskolan, Hangethe idrottscenter, Skogshyddans daghem, svenska gymnasiet, räddningsverkets oljebekämpningslager, Astrea dagcenter, Halmstadsgården, utvecklingen av fastigheter i allmänhet och stadshuset.

Investeringsförslaget kommer ännu att behandlas i stadsstyrelsen, som sannolikt skickar tillbaka listan på förslagen till direktionen för en hårdare gallring. I sista hand är det stadsfullmäktige som i slutet av året godkänner budgeten för nästa år och ekonomiplanen för de kommande åren.