Hoppa till huvudinnehåll

Migri missade målet – ger sig själv tilläggstid

En man och en kvinna sitter på en säng.
En man och en kvinna sitter på en säng. Bild: Jeanette Björkqvist asylsökande,mottagningscentraler

Migrationsverkets mål var att alla asylansökningar från år 2015 skulle vara behandlade innan slutet av augusti. Målet blev för svårt att uppnå.

Migri har nu omvärderat situationen och det nya målet är att asylansökningarna från 2015 ska vara behandlade innan slutet av 2016.

Bland orsakerna till fördröjningen nämner Migri bristen på tolkar.

En annan orsak är att det tog längre tid än väntat att utbilda ny personal till arbetet som asylhandläggare. 500 nya handläggare anställdes, utöver de cirka 80 som fanns sedan tidigare.

År 2015 anlände totalt 32 476 asylsökande till Finland. För tillfället väntar ungefär 14 000 asylsökande på att deras ansökningar ska behandlas, drygt 4 000 av dessa har kommit till Finland i år.

Antalet flyktingförläggningar minskar

I takt med att ansökningarna betas av kommer Migri också att stänga flyktingförläggningar. Förläggningarna behövs inte längre tack vare det minskade antalet asylsökande.

Förra året ökade förläggningarna från 20 till 200 på kort tid. Nu är antalet nere i 108, och antalet ska bli mindre under hösten.

Migri kommer ändå att ha en ständig beredskap för att erbjuda nya inkvarteringsplatser ifall antalet asylsökande plötsligt ökar.

10 000 asylsökande per år

Största delen av asylsökandena kommer från Irak. Antalet irakier var över 21 000 år 2015. Det kommer en hel del asylsökande även från Afghanistan, Somalia och Syrien.

Enligt inrikesministeriets prognos kommer det cirka 10 000 asylsökande per år både 2016 och 2017.

- Det är väldigt svårt att förutspå antalet kommande asylsökande, men siffran är ett tecken på att antalet asylsökande som kommer till Finland kan komma att permanent förbli på en högre nivå än tidigare, säger Esko Repo, direktör för Migrationsverkets asylenhet, i ett pressmeddelande.