Hoppa till huvudinnehåll

Pia Abrahamsson: Ska chefen ta hänsyn till ditt privatliv?

Pia Abrahamsson.
Pia Abrahamsson är programledare på söndagen i Yle Vega. Pia Abrahamsson. Bild: Yle. pia abrahamsson

Vi är alla människor med bra och dåliga dagar. Vi går igenom livskriser, föder barn, skiljer oss, mister närstående och drabbas av sjukdomar.

Men i dagens arbetsliv förutsätts vi ofta prestera lika bra oberoende av hur vi mår.

Under den agrara eran skilde man inte på arbetstid och fritid - utan det fanns enbart tid - trots att man nog hade uppgifter att utföra. Men i och med industrialiseringen delades tiden upp i arbetstid och fritid. Vi sålde vårt arbete och gick på jobb. Görandet och varandet separerades.

Under fritiden ska man vila, leka, återhämta sig och vara, Under arbetstiden ska man göra och prestera.

Vi väntar ivrigt på kvällar och veckoslut för att få leva, TGIF!

Och på semestern ska hela årets behov av närhet, gemenskap och tillhörighet tillfredsställas. För jobbet är ju jobb och fritiden min. Men håller det här i dag?

Hurdant borde arbetslivet vara i dag då så många av oss har svårt att orka och hinna med? Nu då de industriella jobben i så stor utsträckning ersatts av tjänsteproduktion och knowhow.

Vi jobbar med vår personlighet och lägger oss själva i blöt.

Samtidigt är vi är rädda för digitaliseringen, robotarna, stressen och konkurrensen. Rädda för att inte hänga med, för att skuffas undan. Ska vi då också tränga undan våra känslor och koncentrera oss stenhårt på att prestera för att inte bli utkonkurrerade? Och då vi sen drabbas av livets slag, skall vi kunna ignorera vårt illamående?

Är det överhuvudtaget möjligt att i dag i ett invecklat samhälle, med höga krav på kreativitet och flexibilitet, kunna göra sitt bästa om man förutsätts hålla inne med sina känslor?

En av de största orsakerna till förtidspensionering är mentala problem och svårigheter att orka med prestationskraven.

"Man kan inte leda andra om man inte har kontakt med dem. Och man kan inte ha kontakt med andra om man inte har kontakt med sig själv". Det konstaterar författaren och terapeuten Tommy Hellsten i en kolumn.

Vi har tappat bort varandet. Om vi tillåts och uppmuntras i att vara närvarande med hela vår person föds det också kreativitet och effektivitet. Men inte på bekostnad av vår mänsklighet.

Vi behöver chefer som är bra på att leda människor.

Då vi är trygga och känner oss sedda så presterar vi bäst. Så hur långt sträcker sig chefens ansvar att ta hänsyn till den enskilda medarbetarens styrkor och svagheter, livskriser och arbetsork.

Hur skapa rättvisa då någon är snabb och den andra långsam, någon nykär och energisk och någon nyskild och trött? Eller när de kreativa faserna hos medarbetarna kommer i olika takt.

Samtidigt som denna diskussion förs efterlyses det ett starkare ledarskap. "Fega chefer får utarbetade medarbetare" skriver psykologen och ledarskapsutbildaren Johannes Hansen i sin blogg.

En trevlig chef som strävar efter konsensus behöver inte vara en chef som får resultat. Han uppmanar chefer att våga ställa krav och ibland uppfattas som obekväm.

En chef är inte en psykolog utan ska förse sina medarbetare med det som de behöver för att kunna utföra sitt arbete, säger företagspsykologen Victoria Grönlund i en intervju för Svenska Yle. Behöver man psykisk hjälp så ska man söka det på annat håll.

Jaha, saknar du städredskap? Jaha, har du problem med ryggen? Kanske du behöver något mera ergonomiskt? Eller behöver du gå en fortbildning?

Orsaken till att du är på jobb är att du ska utföra ett arbete.
Chefens uppgift är att se till att du kan utföra det, menar Grönlund.

Det här tycker jag är lite problematiskt. Vi har så mycket lättare att handskas med och acceptera till exempel ryggproblem än att man är "psykiskt förkyld".

Fast man får tillgång till det nyaste datorprogrammet är det inte säkert att man vågar använda det. Och ryggvärken kan ju också bli ett uttryck för att man känner sig maktlös inför livet.

Forskning visar att chefen har en avgörande roll för arbetstagarens välbefinnande.

Känslan av att inte bli bekräftad av sin chef är oftare orsak till sjukskrivningar än till exempel rökning, övervikt eller alkoholmissbruk.

Men de flesta chefer behöver visa på resultat för sina chefer eller aktieägare. Hur ska chefen klara den balansen? Det är lätt att bränna ut människor på kort sikt och ersätta dem med nya.

Men hur skapar vi ett arbetsliv där människor mår bra och orkar prestera länge? Och hur sköter chefen om sig själv så hen klarar balansen?

På söndag den 4.9 kl. 11 i Yle Vega diskuterade VD Jens Berg och ledarskapscoachen Christel Berghäll- Högström huruvida privatlivet hör hemma på jobbet och vilka utmaningar chefer möter idag.

Vad tycker du? Ska chefen ta hänsyn till en medarbetares privatliv?

Ska chefen ta hänsyn till ditt privatliv?

Delvis, om jag har svårt att orka märks det ju ändå
64.7% (288 röster)
Bara undantagsvis, om jag insjuknat allvarligt eller förlorat ett barn
21.3% (95 röster)
Ja, chefen bör anpassa arbetsuppgifterna enligt hur jag mår
11.7% (52 röster)
Aldrig, privatlivet är privat och jobb är jobb
2.2% (10 röster)
Antal avgivna röster: 445