Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå ska spara närmare två miljoner euro

Läkare för anteckningar
Sjundeå ska undvika dyr specialvård. Läkare för anteckningar Bild: Unsplash, Wesley Wilson hälsovårs

Enligt Sjundeås senaste bokslut för år 2015 så hade kommunen ett ackumulerat underskott på 2,3 miljoner euro. Enligt den nya kommunallagen måste underskottet vara täckt senast år 2020.

Därför har en styrgrupp under det här året jobbat för att balansera ekonomin och den har gjort ett förslag. Som bas har kommunen haft en omfattande servicenätutredning. Man har ockdå fått konsulthäjlp.

Sparåtgärder inom flera sektorer

Sjundeå ska spara 1,93 miljoner euro per år på driften. Det betyder i princip 33 årsverken men innebär inga planerade permitteringar eller uppsägningar.

Förutom de årliga inbesparingarna i driftsbudgeten så räknar kommunen också med att få in en engångssumma på 350 000 euro genom att sälja fastigheter. Styrgruppen har inte föreslagit några skattehöjningar.

Vården, bildningen och tekniska sektorn ska vardera skära ned ungefär en halv miljon euro. Bland annat ska man undvika dyr specialiserad sjukvård och i allt högre grad vårda patienter inom kommunens egna enheter.

Färre assistenter och dyrare vatten

Inom bildningen kan Sjundeå minska på antalet skolgångsbiträden i de finska skolorna då Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu tillfälligt verkar under samma tak. Också inom dagvården kan antalet dagvårdsassistenter minska.

Inom tekniska sektorn ska kommunen satsa på att få högre intäkter genom höjda avgifter. Bland annat har vattenavgiften höjts för att kommunen ska få in mera pengar.

Långsiktiga åtgärder för ekonomin

Åtgärderna ska tas med i budgeten för år 2017 och omnämns också i 2018 och 2019 års plan för ekonomin.

Kommunstyrelsen behandlade det ekonomiska balanseringsprogrammet på måndagen (29.8). Kommunfullmäktige tar ställning till programmet måndag 5.9

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland