Hoppa till huvudinnehåll

Budgetförslaget ger inte Österbotten så mycket

Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund.
Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund. Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund. Bild: Yle/Malin Hulkki olav

I regeringens budgetförslag finns några poster som berör specifikt Österbotten. Kvarkentrafiken får också i den här budgeten ett understöd på 250 000 euro.

Enligt Österbottens förbunds direktör Olav Jern finns det tydliga löften i budgeten om att andra skedet av projektet Midway alignment of the Botnian corridor kommer att få finansiering från staten.

- De förbindelser som både kommunikationsministeriet och arbets- och näringsministeriet gjort om medfinansiering till fas två av det stora projektet kvarstår.

Regionen ska nu komma med förslag till hur finansieringen av projektet ska skötas. Midway alignment-projektet är inte en del av nästa års budget.

- Det finns löfte om att de tidigare anslagna pengarna inte har försvunnit.

Utbildningen lider

Enligt budgetförslaget ska anlaget till andrastadiets utbildning skäras ner och det tycker Jern är väldigt olyckligt.

- Det är ju den sektorn som på lång sikt ska skapa basen för vår sysselsättning. Vi behöver kunniga människor i arbetslivet.

För utbildningarna i Österbotten tror Jern att nedskärningarna kommer att innebära samarbetsförhandlingar.

- Frågan är om vi i framtiden kommer att kunna hålla samma bredd på utbildningarna som vi har nu.

Många hade hoppats att det skulle finnas pengar till en läkarhelikopter till Österbotten i budgeten. En läkarhelikopter hänger enligt Jern ihop med frågan om vilken jourstatus Vasa centralsjukhus ska få.

- För att en helikopterverksamhet hos oss ska tjäna sitt syfte måste det vara helikoptrar som kan bedriva räddningsverksamhet ute till havs. Vi är nu väldig beroende av den räddningshelikopter som finns i Åbo.

Sysselsättningspaketet hjälper inte Österbotten

Sysselsättningspaketet i budgeten ger inte riktigt det som Österbotten skulle behöva.

- Jag tycker ett trendfel i budgeten är att man tar bort de små nationella utvecklings- och investeringsstöden för små och medelstora företag. Stöden har varit betydelsefulla i Österbotten eftersom vi har mindre pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden än vad östra och norra Finland har.

Jern tycker att det verkar oklart hur budgeten påverkar den kommunala finansieringen.

- Då det gäller statliga sparåtgärder är det ofta kommunerna som måste göra grovjobbet.

Några stora överraskningar tycker Jern inte att budgeten bjuder på. Budgeten bygger på de åtgärder som finns inskrivna i regeringsprogrammet. Mycket fokus läggs enligt Jern på att förbättra sysselsättningen i landet.

- Det är ju fortfarande ett frågetecken vilken injektion hela konkurrens- och sysselsättningspaketet ger åt vår ekonomi. I Österbotten är vi väldigt beroende av att det börjar gå bättre för den finländska ekonomin, trots att vi har klarat oss bra länge.