Hoppa till huvudinnehåll

Goda nyheter från havet – Finska viken hämtar sig

Abborrar
Abborrar Bild: Peter Eklöv abborre,östersjön

Övergödningen i den östra delen av Finska viken har minskat. Det här beror till stor del på att Ryssland har minskat på utsläppen.

Den största orsaken till det klarare vattnet är att St Petersburg tagit i bruk nya avloppsreningsverk, de sista delarna blev klara år 2013. Enligt Finlands miljöcentral kan man sakta men säkert se hur fosforbelastningen blir mindre.

I praktiken innebär mindre fosfor färre blågröna alger.

De största förändringarna har observerats på Rysslands territorialvatten. Ju längre västerut man går desto mer påverkar syrebristen i hela Östersjön – och därför märks inte den positiva förändringen lika mycket.

Det är ändå värt att nämna att saltpulserna som svept in i Östersjön under de senaste åren haft en viss positiv effekt i delar av Östersjön. Syreläget söder och öster om Gotland har förbättrats det senaste året, men effekten har inte nått ända fram till Finska viken.

Karta över Finska viken.
Karta över Finska viken. Bild: Yle/ Google kartor,Finska viken,Östersjön,Gotland,St Petersburg,Helsingfors

Fast i en ond cirkel

I de västra delarna av Finska viken är Östersjöns fosforrika vatten en mycket större bov än utsläppen från land. Om man vill få hela Finska viken i gott skick så måste man också få bukt med övergödningen av Östersjön.

- Det är lite som Finlands budget, mer utgifter än inkomster, förklarar Kai Myrberg från Finlands miljöcentral.

Det är fråga om en ond cirkel. När havet är övergött uppstår algblomning, när algerna sedan dör på hösten bryter bakterier sönder dem och syre förbrukas, syret tar slut och bottnen blir syrelösa vilket leder till mera fosfor som i sin tur göder algblomningen.

- Det är en svår cirkel av att bryta. Det enda läkemedlet är att få bukt med utsläppen, säger Myrberg.

Plastskräp ett växande problem

Ett växande orosmoment bland forskarna är nedskräpningen vid havsområden, särskilt mikroskopiskt små mikroplaster som är osynliga för blotta ögat.

Enligt forskarna som följer med nedskräpningen vid Finska vikens stränder består nedskräpningen till 90 procent av plast.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes