Hoppa till huvudinnehåll

Esbo stadsstyrelse: Bygg hela Kägeludden-tunneln på en gång

Från Esbo fullmäktige lista 21.12.2015
Så här ser taket över Ring I ut om bara första delen byggs - husen på kullen ovanför Ring I får leva med buller från vägen. Från Esbo fullmäktige lista 21.12.2015 Bild: SARC Architects ring 1

Ring I ska täckas med ett tak vid Kägeludden. Nu föreslår stadsstyrelsen att hela tunneln ska byggas på en gång - och inte i två skeden vilket tidigare beslutats.

- När fullmäktige fattade beslut om byggandet av den första delen av tunneln, lade de till ett önskemål om att byggandet av den andra delen skulle påskyndas, säger Markus Torkki (Saml) som är ordförande för stadsstyrelsen.

Ring I byggs om vid Kägeludden. Ett tak ska byggas över Ring I så att ringvägen går i en tunnel. Esbo stadsfullmäktige har beslutat att tunneln ska byggas i två skeden. Stadsstyrelsen föreslår att hela tunneln ska byggas på en gång.

- Om vi bygger en halv tunnel så slutar den besvärligt nog vid ett bostadsområde. Det känns naturligt att bygga tunneln klar genast. Vi har också noterat att om arbetet stannar upp och senare återupptas så blir det krångligare och väldigt mycket dyrare, säger Markus Torkki.

Ombyggnaden av Ring I pågår i flera år till

Att bygga första delen av tunneln beräknas kosta 46 miljoner euro, och att bygga andra delen kostar ytterligare 28 miljoner euro.

Esbo stad räknar med att spara 9 miljoner euro på att bygga tunneln klar på en gång. Bland annat så behöver man inte då bygga bullerskydd vid den tillfälliga tunnelmynningen.

Senare i höst ska Esbo stadsfullmäktige ta ställning till stadsstyrelsens förslag.

Det ska byggas höga punkthus ovanpå tunneln. Byggandet av hus på tunneln kan inledas år 2018. Hela tunneln beräknas vara klar år 2019.