Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsstyrelsen: Förödande med utebliven jour i Vasa

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Arkivbild. Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/ Malin Hulkki y-huset

Förödande, tendentiöst och grundlagsvidrigt. Österbottens förbund skräder inte med orden i sin kritik av regeringens vårdreform där Vasa blir utan fulljour.

Landskapsstyrelsen kräver att också Vasa centralsjukhus ska ha status som enhet med omfattande jour dygnet runt. Med dagens förslag blir det bara 12 sjukhus och dit hör inte Vasa.

Från Österbottens förbund framhåller man att Vasa centralsjukhus är Finlands enda klart tvåspråkiga sjukhus som ger vård åt 90 000 svenskspråkiga.

De måste ha rätt till service på sitt modersmål på lika grunder som de finskspråkiga, skriver landskapsstyrelsen i sitt utlåtande.

Grundlagsutskottet har tidigare entydigt konstaterat att man i administrativa områdesindelningar alltid ska välja det alternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna.

Österbottens förbund framhåller också att Institutet för hälsa och välfärd slagit fast att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ligger på toppnivå.

Vad gäller vårdresultaten vid hjärtinfarkter, lårbensbrott och hjärninfarkter har Vasa centralsjukhus konstant varit ett av de 2-3 bästa sjukhusen i landet.

Stora konsekvenser

Blir Vasa utan omfattande dygnet runt jour blir konsekvenserna omfattande, skriver landskapsstyrelsen. Restiden för en majoritet av befolkningen till en enhet med omfattande jour blir lång.

Från Jakobstads sjukhus till Seinäjoki är det 127 kilometer, och Vasa centralsjukhus ligger längst från något universitetssjukhus.

Landskapsstyrelsen befarar att Vasa centralsjukhus utarmas på sikt. Det enda som blir kvar är jour inom allmän inremedicin, geriatri, rehabilitering, mindre dagkirurgi och poliklinikverksamhet.

Antalet anställda kan halveras och läkare och vårdpersonal kan söka sig annanstans.

Sett från hela landskapets synvinkel handlar det om konkurrenskraft och attraktivitet. Enligt Vasa unviversitet uppgår Vasa centralsjukhus regionalekonomiska betydelse til mer än 120 miljoner per år.