Hoppa till huvudinnehåll

Nattpatrullen ger trygghet

Gamal människas händer
Gamal människas händer Bild: Yle/Touko Yrttimaa gamla

Vi lever allt längre, de äldre blir fler och de ska helst bo hemma så länge som möjligt. Många behöver tillsyn även på natten. Det är en trygghet både för den äldre själv och för de anhöriga att veta att någon kommer och ser att allt är som det ska vara, även nattetid.

Många kommuner i Österbotten har i dag en fungerande nattvård. I Kaskö ska de precis starta upp verksamheten medan man till exempel i grannstaden Kristinestad har haft ett akutteam sedan år 2011.

I Pedersöre finns för närvarande inga avtalsklienter för nattpatrullen och därför är den satt på hyllan för en tid. Tills läget ändrar sig.

I Vörå har de haft nattpatrull sedan 2014 och nu har de svårt att tänka sig en tillvaro utan. I Kronoby har de aldrig haft någon nattpatrull.

Görs mer flexibel

I Kristinestad bygger de kontinuerligt ut verksamheten för att göra det möjligt för de äldre att bo hemma längre. Det är också en förutsättning i Kristinestad att ha ett fungerande akutteam som gör hembesök även nattetid.

Många klienter är dementa och är i kö till ett serviceboende. Det är inte ovanligt att samma demenspatient behöver hembesök upp till sex-sju gånger per dygn.

- Öppen vård är det som vi i Kristinestad och även nationell ska satsa på. Man säger ju också att anstaltsboendena bör minskas. Då är det hemvården som behöver ses över, effektiveras och göras mera flexibel, säger Elisabeth Sjöberg.

Utveckligsnarbetet har pågått i två års tid. Grunden är gjuten. Personalen har fått ytterligare skolning. Ett mål med utvecklingen är att bygga upp en modell med hemsjukhusverksamhet.

- Det är därför vi har anställt en sjukskötare nu i a-teamet. Hon ska naturligtvis jobba med hemsjukvård men också effektiverad hemsjukvård. Det ska vi utveckla i höst och i vinter. Det tar sin tid men jag hoppas vi får en modell som passar en liten kommun som Kristinestad, säger Sjöberg.

Tarja Flenmark och Elisabeth Sjöberg.
Tarja Flenmark och Elisabeth Sjöberg. Tarja Flenmark och Elisabeth Sjöberg. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik nattpatrullen

På hyllan i Pedersöre

I Pedersöre har nattpatrullen i dagsläget inga klienter, vilket betyder att den inte fungerar som tidigare.

Nu är det i stället nattpatrullen i Jakobstad som träder in om någon ringer på trygghetslarmet nattetid i Pedersöre.

- Resurserna till snabba utryckningar är inte så bra för tillfället då det måste ske från Jakobstads nattpatrull. Där är arbetssituationen belastad. Därför gör vi en ny kartläggning av situationen och ser om det fungerat tillfredsställande så här eller om vi behöver göra ändringar i framtiden, säger Pirjo Knif.

Jakobstads nattpatrull har också ett par avtalsklienter i Pedersöre. Då är det fråga om klienter som bor så nära gränsen till Jakobstad att det till och med är kortare väg därifrån.

I början av maj hade nattpatrullen i Pedersöre slut på klienter. Pirjo Knif utgår från att det är tillfälligt, trots att antalet klienter har minskat de senaste åren.

- Av olika orsaker föll flera klienter som har haft regelbunden nattvård föll bort. Det har skett ändringar i hemvården då flera klienter som bor hemma har blivit mera vårdkrävande, säger Knif.

Pirjo Knif.
Pirjo Knif Pirjo Knif. Bild: Yle/ Luzilla Backa pirjo knif

Ingen kö till boende

Jämfört med många andra kommuner har Pedersöre gott om tillgängliga vårplatser på boenden.

- Det finns lite överproduktion av boendeplatser, speciellt långvårdsplatser.

Nattpatrullen har även hjälpt till nattetid på kommunens boenden. Numera har de egen nattpersonal, vilket gör att nattpatrullens hjälp inte längre behövs som tidigare.

Men det här betyder ingalunda att nattpatrullens roll kommer att bli mindre i framtiden.

- Nej, jag vill nog gärna se det andra vägen att nattpatrullens roll blir större och behövs. Målsättningen är ändå att äldre ska kunna bo hemma så läng e som möjligt och då måste de kunna få hjälp och service dygnet runt.

I Pedersöre gör man en ny kartläggning av situationen.

- Vi är beredda att göra ändringar så fort det finns behov. Det finns sådana klienter hemma som borde utredas så vi kan sätta in förebyggande åtgärder innan de blir så dåliga att de måste in akut.

Trygghetstelefoner i Raseborg.
Trygghetstelefoner i Raseborg. Bild: Yle/Sofia Ekblom trygghetstelefoner,trygghetstelefon

Få larm nattetid i Kronoby

I Kronoby finns för tillfället heller inget behov av nattpatrull. Där har de heller inte haft någon nattpatrullverksamhet.

- Trygghetsalarmen är väldigt få nattetid, säger r hemvårdens serviceförman Åsa Rönnqvist.

De äldre som bor i pensionärshemmet har nära till hjälp även nattetid i och med att de bor nära ett demensboende. De larm som kommer på natten från pensionärsbostäderna går till demensboendet och då rycker nattskötarna ut därifrån.

- De som bor i egna hem har förstås inte den möjligheten, men trygghetsalarmen har varit väldigt få nattetid, säger Rönnqvist.

Rönnqvist säger också att nattpatrullen snabbt blir en resursfråga eftersom Kronoby är en geografiskt splittrad kommun med långa sträckor mellan gårdarna.

Åsa Rönnqvist tror, precis som Pirjo Knif i Pedersöre, att behovet av nattvård kommer att bli större.

- Då får vi börja tänka om och se över vilka tilläggsresurser vi behöver, säger Rönnqvist.

Kaskö testar nattvård som köptjänst

I Kaskö har de inte heller haft nattpatrull tidigare, men nu finns ett tydligt behov. Staden har inte tillräckligt med platser på serviceboende, utan de äldre bor så långt som möjligt hemma. De är nu i sådant skick att de behöver mera tillsyn.

- Vi har inte pengar att investera i ett äldreboende, så det här är enda möjligheten för att upprätthålla servicekedjan, säger grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks i Kaskö.

Kaskö stad tog nyligen beslut att köpa nattvård från Med Group Oy. Nattvården görs på försök i ett halvt år och utvärderas sedan.

Vårdaren ska vara placerad på Mariehemmet och förstärker på det sättet bemanningen där nattetid.

Staden har en anställd nattetid på Mariehemmet, som har 21 klienter. Nu utökas deras nattpersonal till två.

Nattvårdaren gör dels planerade hembesök och rycker även ut om det är något akut hemma hos någon klient.

Skylt med texten Kotihoito - Hemvård
Skylt med texten Kotihoito - Hemvård Bild: YLE/Linnea de la Chapelle hemvård

Svårt att vara utan i Vörå

I Vörå väntar de just nu på beslut om en fortsättning på nattpatrullen som startade sin verksamhet 2014. I Vörå gör nattpatrullen mellan 15 och 17 besök per natt. De har både planerade besök och besök som föranleds av trygghetslarm.

Omsorgsnämnden anhåller om att få fortsätta verksamheten samt att få anställa ytterligare en person till patrullen, så att de blir fem.

- Vi väntar ännu på att nämnden ska uppdatera äldreomsorgsstrategin i Vörå, men efter det är förhoppningen att patrullen ska fortsätta. Patrullen har gjort stor nytta under försöksperioden på två år. Det skulle vara svårt att klara oss utan den i dag, säger hemservisledare Heidi Nyman i Vörå.