Hoppa till huvudinnehåll

Oklart om Raseborg måste ordna förskola åt asylsökande barn

Förskolebarn vid Kila daghem i Karis.
Raseborg har fått motstridiga uppgifter om skyldigheten att ordna förskoleundervisning åt asylsökande barn. Förskolebarn vid Kila daghem i Karis. Bild: Yle/Monica Slotte kila daghem

Det är oklart om Raseborg har en skyldighet att ordna förskoleundervisning åt asylsökande barn som bor i kommunen. Saken ska nu undersökas noggrannare.

Det bor runt 300 asylsökande vid mottagningscentralen i Mjölbolsta. Enligt den senaste informationen finns där sju barn som önskar få förskoleundervisning.

Det ändå oklart hur många asylsökande barn som verkligen skulle beröras av förskoleverksamheten, säger Filip Björklöf (SFP), ordförande för bildningsnämnden i Raseborg.

- Vi vet inte med säkerhet att det finns asylsökande barn i förskoleåldern. Antalet vareirar eftersom barnen tyvärr flyttas omkring en hel del och en del har också fått avslag på sin asylansökan, säger han.

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt på sitt senaste möte (30.8) att remittera frågan om staden ska ordna förskoleundervisning åt de asylsökande barnen i kommunen.

Myndigheter ger motstridiga rekommendationer

Förslaget till bildningsnämnden var att kommunen inte skulle ordna förskoleverksamhet för asylsökande eftersom staden inte är skyldig till det. Men enligt Björklöf finns det motstridiga uppgifter om vad stadens skyldigheter egentligen är.

- Olika statliga myndigheter ger olika rekommendationer, säger han.

Om staden har en laglig skyldighet att ordna förskoleverksamhet för asylsökande barn räcker det med ett tjänstemannabeslut om saken. Om staden inte har det kommer nämnden att fatta beslut i ärendet på sitt nästa möte.

Förberedande gruppen har minskat

På sitt möte 30.8 skulle nämnden också besluta om den förberedande verksamheten på finska fortsätter som tidigare. Den här frågan remitterades tillsammans med förskoleärendet.

Förra läsåret deltog totalt 27 elever i de två förberedande grupperna på finska i Kiilan koulu. Den här höstterminen har de två grupperna totalt 18 elever i årskurs 1 till 9.

Förberedande undervisning ges minst 900 timmar till 6-10-åringar och minst 1 000 timmar till äldre elever.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland