Hoppa till huvudinnehåll

Tandvården i Jakobstad slipper böter

Tandkliniken i Jakobstad
Tandkliniken Marja i Jakobstad. Tandkliniken i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,tandkliniken i jakobstad,tandläkare,tandvård

Köerna till tandvården i Jakobstad har kortats ner betydligt. Det betyder att Jakobstad slipper böter på 200 000 euro.

Köerna till tandvård i Jakobstad har inte motsvarat lagstadgade nivåer. Därför hotade regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med böter på 200 000 euro.

Men nu har bristerna rättats till säger ledande tandläkare Juhani Salparanta.

- Vi har läget under kontroll och kan uppfylla vårdgarantin. Det kommer jag också att meddela regionförvaltningsverket, säger Salparanta.

Maximalt tre månaders kö

I dag strävar man till att alla patienter ska få tandvård inom tre månader, medan vårdgarantin säger sex månader.

I februari i år hade 490 patienter i Jakobstadsregionen fått stå i kö längre än sex månader. En månad senare hade antalet ökat med ytterligare 100.

Hur har ni lyckats korta köerna så snabbt?
- Vi har jobbat flitigt och beviljades också medel för att köpa tandvård av en privat aktör. Tjänsterna konkurrensutsattes och Mehiläinen vann anbudsrundan, säger Salparanta.

Påminnelse och kallelse kortar köer

Man har också infört ett system där man kallar invånarna till kontroll vart annat år och påminner klienterna om tandläkartider med textmeddelande.

- Det här har också kortat köerna och färre patienter uteblir efter att påminnelse genom sms infördes. Vi har fått mycket bra respons av våra klienter, både vad det gäller kortare köer och våra nya system att påminna om tandläkarbesök.

Akuttandvård samma dag

I dag får alla som är i behov av akut tandvård hjälp samma dag.

- Vi har en liten kö och man kan inte förvänta sig att längre behandlingar blir klara bums. Men läget ser bra ut.

Salparanta säger att helgjour är specialsjukvårdens ansvarsområde och därför får den inte ordnas i Jakobstad. På lördag, söndag och söckenhelger är det därför Karleby som sköter tandläkarjouren.

- Patienter får naturligtvis också söka sig till Vasa om det vill. Vi har främst samarbetat med Karleby på grund av det kortare avståndet, säger Salparanta.

Tandvården har haft ett bra läge vad det gäller vikarier och man hoppas kunna hålla köerna korta. Man hoppas också kunna hitta två nya tandläkare eller hålla kvar de nuvarande vikarierna säger Salparanta.

Läs också