Hoppa till huvudinnehåll

Finländska företag är dåliga på att lyssna på kunderna

En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord.
En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord. Bild: CC0 kollegor

En amerikansk undersökning visar att finländska företag stannar långt från toppen i en internationell jämförelse av kvalitet. Undersökningen kartlägger bland annat hur lyhörda företagen är för kunderna.

Rapporten slår fast att finländska företag inte utnyttjar kundinformation i tillräckligt hög grad och mäter inte de ekonomiska effekterna av kvalitet lika bra som konkurrenterna.

Undersökningen Global State of Quality Research 2016 undersöker också kvaliteten på hur företag leds.

1 665 företag i 65 länder deltog i undersökningen. 59 procent av företagen representerade industrin och 40 procent servicesektorn.

101 finländska företag svarade på enkäten

Ett hundratal finländska företag svarade på enkäten. De finländska företagen säger sig satsa på kvalitet men satsningarna verkar utgå från ingenjörernas syn på kvalitet.

Det säger vd:n för Finlands kvalitetsförening, Tani Järvinen, som har koordinerat enkäten i Finland.

- Här är vi dåliga på att lyssna på kunderna och att utnyttja stora databaser eller så kallad Big Data. Journalistnätverk används också dåligt, säger Järvinen.

Till exempel meddelar endast 20 procent av företagen att de i sin verksamhet använder sig av stora datamängder. I Tjeckien använder sig hälften av företagen av Big data, och i Tyskland vart tredje.

Risk med många underleverantörer

Ett annat problem som Finlands kvalitetsförening tar upp är de långa underleverantörskedjorna. Juha Tammi, kundrelationschef på föreningen, säger att många underleverantörer innebär en risk.

- Företaget har ofta bra koll på den första underleverantören, men sedan börjar kommunikationen brista ju fler de blir, säger han.

Det blir svårare och svårare att kommunicera då flera aktörer sammanställer en produkt eller service, konstaterar Tammi.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes