Hoppa till huvudinnehåll

Höga trähus är framtiden

Trähusbyggen i flera våningar ska bli vanligare.
Så här ser ett kommande trähusbygge i Helsingfors ut. Här är staten inblandad i byggandet och projektet är samtidigt föremål för forskning vid VTT. Det ska stå klart i januari 2018. Trähusbyggen i flera våningar ska bli vanligare. Bild: A-kruunu Oy trähusbygge

Finland har åtminstone en förespråkare av höghus byggda i trä.
Han heter Petri Heino och är nyanställd vid miljöministeriet för att på heltid jobba för att Finland ska börja bygga högt i trä.

Bara fem veckor har Petri Heino hunnit vara på jobb i sin nyinrättade projektanställning, men igår fick han redan presentera sig för medierna.

Petri Heino, projektanställd på miljöministeriet för att främja höghusbyggande i trä.
Petri Heino kommer att tala sig varm för fördelarna med att bygga högt av trä. Petri Heino, projektanställd på miljöministeriet för att främja höghusbyggande i trä. Bild: Miljöministeriet petri heino

De närmaste två åren är det Heinos mål under arbetstid att få så många som möjligt lockade av tanken på att höghus i större eller mindre utsträckning kan använda sig av trä som byggnadsmaterial.

Själva grundkonstruktionen kan tex vara av trä även om huset sen är omgivet av tegel och inte utåt sett ser ut som ett trähus.

Egentligen talar vi om allting från att använda plankor till långt förädlade träprodukter.

Genom att öka användningen av trä i samband med byggen – och indirekt då byta ut annat material som t.ex. stål och betong som under tillverkningen ger upphov till utsläpp - då blir byggandet på sikt mer miljövänligt.

I bästa fall får man dessutom mer människovänliga hus med bättre inomhusluft och slipper dessutom den typ av fuktskador som har med våta byggprocesser att göra, t.ex. i samband med betongbyggen.

Pohjolahuset i Munkshöjden.
I Finland har vi på sistone föredragit betong då vi byggt hus. Blir det nu ändring på det? Pohjolahuset i Munkshöjden. Bild: Yle / Ted Urho kontorshus

Ägarna behöver viljan

De första Petri Heino kommer att försöka få att bli intresserade av trähusbyggen är de som startar olika husbyggnadsprojekt, ägarna:

- De är de viktigaste i processen. Om de betalar kan en konstruktör planera, en byggare bygga osv.

Vy av Graz
I bl.a. Österrike har man erfarenheter av att använda trä i höga byggen. Vy av Graz Bild: YLE / Jan-Ulrik Lindberg schlossberg

Se och lär

Att bygga högt i trä är inte nytt. Vi har bara inte gjort det.

Men det finns många exempel utomlands som vi kan lära av.

- Sverige, Norge, Österrrike, USA och Canada....räknar Petri Heino upp.

I USA byggs 80 procent av bostadshusen med en trästomme. Det är ett beprövat sätt där.

Gata i Åbostadsdelen Lonttis.
Vi har många hus i trä, men de är nästan alla låga bl.a. på grund av begränsande brandföreskrifter. Gata i Åbostadsdelen Lonttis. Bild: Yle/Linus Hoffman Raunistula,trähus,trähuskvarter,träbyggnader,Åbo,småhusområden

Begränsande regler

Orsaken till att vi har en lång erfarenhet av att bygga lägre men inte högre hus i trä beror till stor del på föreskrifter som varit strängare för träbyggena.

- Två våningar har man kunnat bygga enkelt och rätt billigt. Men tre eller fler våningar har blivit dyra på grund av föreskrifter som gjort att byggbolagens kostnader stigit, förklarar Heino.

Nu ses reglerna över. De ändrades redan bl.a. 1997 och 2011 men den processen ska fortsätta.

Byggnaden Trä-Anttila i Lojo fotat från framsidan.
Våra trähus är sällan högre än två våningar. Byggnaden Trä-Anttila i Lojo fotat från framsidan. Bild: Yle/Malin Valtonen storlojogatan

Vi behöver träbyggnadsingenjörer

En annan viktig sak är att förändra ingenjörsutbildningen på yrkeshögskolenivå. Där behöver man få in undervisning i träbyggnation och om hur man t.ex. gör element av trä.

Det behövs unga som blir utexaminerade som träbyggnadsingenjörer och hittills har det inte funnits en hel sån utbildning.

Vasa yrkeshögskola
Mer inriktning på höghusbyggen i trä vid våra yrkeshögskolor? Vasa yrkeshögskola Bild: Yle/ Malin Hulkki vamk

Kommunerna först

Men så var det det här med att locka ägare till höghusbyggen att våga satsa på trä.

Vissa har ju gjort det, men de är få. Endast 6% av de finländska höghusen har trä i sin konstruktion. Vilket ändå nog är fler än för några år sen då procenten bara var ynka en.

En målgrupp att rikta in lobbandet på är nu kommuner runt om i Finland.
De som sätter igång husbyggen.

- Kommunerna kunde vara de som börjar. Så har det varit i Sverige, säger Heino.

Inte bara bostadshus kunde byggas i trä utan också kommunala hus som t.ex. daghem, skolor och stadshus.

Vy över staden och floden
I stora världen finns träet på många håll med i byggena, bl.a. i Storbritannien. Den trenden kommer att komma till oss, säger Petri Heino. Vy över staden och floden Bild: YLE / Jan-Ulrik Lindberg england

Statligt trähusbyggande

Men Heino går längre.

- Staten borde grunda byggföretag som bygger i trä, eftersom de stora byggföretagen inte tagit träbyggandet på allvar. Eller så kunde staten åtminstone befrämja att nya byggföretag med specialkunnande inom träbygge uppstår.

Hur det går med saken återstår att se.

Flervåningsbyggen i trä är hur som helst en internationell trend som förr eller senare riktigt kraftigt kommer att svepa över Europa såväl som Finland, menar Heino.

- Då gäller det att vara i främsta ledet.