Hoppa till huvudinnehåll

Anneli Auer får ovanligt hög ersättning - advokaten kräver ännu mera

Anneli Auer i Björneborgs tingsrätt i oktober 2013.
Anneli Auer i Björneborgs tingsrätt i oktober 2013. Bild: All Over Press Anneli Auer,ulvsbymordet,rättsfall

Anneli Auer får över en halv miljon euro i ersättningar för den tid hon satt frihetsberövad, anklagad för mord. Summan anses vara ovanligt stor. Auers advokat är ändå inte nöjd utan anser att ersättningen borde vara ännu större och att det kan bli aktuellt att överklaga i tingsrätten.

Den ersättning som Anneli Auer får för frihetsberövande är ovanligt stor.

Auer får sammanlagt 545 800 euro i ersättning. Det är Statskontoret har fattat beslut om ersättningarna.

Auer får 800 euro per dag för de 611 dagar hon satt frihetsberövad.

Summan är ovanligt hög. I allmänhet brukar summan uppgå till 120 euro per dag. Den höga summan motiveras med att fallet fick så mycket publicitet i medier.

Auer hade själv anhållit om 2 500 euro i dygnsersättning.

Summan kan stiga

Anneli Auers advokat Juha Manner anser att Statskontoret inte i tillräckligt hög grad har motiverat varför den omfattande publiciteten kring fallet inte ledde till att ersättningen blev ännu större. Det är möjligt att beslutet överklagas i tingsrätten.

Professorn i straffrätt, Jussi Tapani, tror för sin del att summan Auer får i ersättningar för den tid hon satt frihetsberövad kommer att stiga.

I det uppmärksammande mordfallet i Ulvsby år 2006 anklagades Anneli Auer för mordet på sin man, men rätten fann henne oskyldig.