Hoppa till huvudinnehåll

De svenskspråkiga blir bara fler i Helsingfors

Vy över Helsingfors från Blekholmen
Antalet stiger men andelen sjunker för de svenskspråkiga i Helsingfors. Vy över Helsingfors från Blekholmen Bild: Yle/Helena von Alfthan Helsingfors,Blekholmen, Helsingfors,helsingforsutsikt

Antalet svenskspråkiga i Helsingfors förväntas växa med 1 400 personer de kommande 10 åren. Det säger stadens nya befolkningsprognos.

Helsingfors stads nya befolkningsprognos har publicerats i dag. Enligt den ska antalet svenskspråkiga stiga till 37 500 under de kommande 10 åren.

Antalet förutspås fortsätta stiga också efter det, fram till 2050.

Trots att antalet svenskspråkiga stiger kommer andelen svenskspråkiga i Helsingfors att sjunka. Både den finskspråkiga befolkningen samt antalet personer som talar andra språk än finska och svenska förväntas nämligen växa ännu fortare.

Svenskan växer i sydöstra Helsingfors och på Busholmen

Länge var det så att antalet svenskspråkiga i Helsingfors sjönk eftersom det dog fler än det föddes. Antalet svenskspråkiga har under de senaste tio åren börjat växa.

En tydlig skillnad mellan tillväxten hos den svenskspråkiga befolkningen och den finskspråkiga är att andelen invånare i pensionsålder har sjunkit hos de svenskspråkiga. Hos de svenskspråkiga invånarna är det främst antalet dagis- och skolbarn som växer.

Hos de svenskspråkiga invånarna är det främst antalet dagis- och skolbarn som växer.

Det är framför allt i de södra och sydöstra delarna av Helsingfors som de svenskspråkiga förutspås växa i antal. I södra Helsingfors förutspås mängden svenskspråkiga stiga med 600 invånare och i sydöstra Helsingfors med 400, under de kommande tio åren. Också på Busholmen blir de svenskspråkiga fler.

Läs mera:

Helsingfors växer med 7000 personer per år

Att huvudstaden med omnejd växer är säkert, men hur snabbt invånarantalet stiger beror på ekonomin. Om lite på 30 år bor det troligen närmare 2 miljoner människor i Helsingforsregionen. Också de svenskspråkiga blir fler.

Artikeln uppdaterad kl.12.25 med mera information om åldersgrupper etc.