Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors växer med 7000 personer per år

utsikt från balkong på Fabiansgatan 34, på bild syns historiska fakultetetens byggnader i förgrunden.
Helsingfors förutspås ha 650 000 invånare år 2020, och 756 000 invånare år 2050. utsikt från balkong på Fabiansgatan 34, på bild syns historiska fakultetetens byggnader i förgrunden. Bild: Yle/Helena von Alfthan utsikt över helsingfors,Helsingfors universitet

Om lite på 30 år bor det troligen närmare 2 miljoner människor i Helsingforsregionen. Också de svenskspråkiga blir fler.

Av Helsingfors stads pinfärska befolkningsprognos framgår det att Helsingfors med omnejd kommer att växa med omkring en halv miljon invånare fram till år 2050. Hur raskt utvecklingen sker beror på hur snabbt ekonomin i regionen återhämtar sig.

Enligt den optimistiska prognosen växer Helsingforsregionen med 560 000 invånare fram till år 2050, då Helsingforsregionen skulle ha just under 2 miljoner invånare. Den optimistiska prognosen utgår från att ekonomin i Helsingforsregionen återhämtar sig rappt och att produktiviteten och sysselsättningen i regionen växer snabbare än i EU-området i genomsnitt. En så stor ökning förutsätter också att kommunerna kan planlägga mera mark för bostäder.

En så stor ökning förutsätter att kommunerna kan planlägga mera mark för bostäder.

Ifall huvudstadsregionens återhämtning sker långsammare förutspås regionen endast växa med 450 000 människor. Då skulle invånarmängden i regionen vara 1 888 000 år 2050.

Huvudstaden ensam når inte till en miljon

De kommuner som ingår i Helsingfors- eller huvudstadsregionen i befolkningsprognosen är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.

Utan de andra städerna i regionen förutspås Helsingfors nå ett invånartal på 650 000 år 2020 samt 756 000 år 2050.

Nya trafikleder leder till utflyttning från Helsingfors

I år kommer Helsingfors att växa med 7 600 personer och mellan åren 2017-2019 kommer staden att växa med omkring 6 670 människor i året. På 2020-talet kommer befolkningsmängden växa långsammare.

Att befolkningstillväxten avtar beror delvis på att antalet döda växer men också på att flyttrörelserna vänder. Flera människor kommer att lämna Helsingfors i förmån för grannkommunerna som förutspås att bli attraktiva i och med nya trafikprojekt. Det här kommer leda till mera bostadsproduktionen i grannkommunerna.

Flera människor kommer att lämna Helsingfors i förmån för grannkommunerna som förutspås att bli attraktiva i och med nya trafikprojekt.

Vid Helsingfors stad har man gjort upp den nya generalplanen utgående från den optimistiska, snabba befolkningsprognosen.

I Helsingforsregionen har man ofta varit ett steg efter utvecklingen. Man har inte varit beredd på att befolkningstrycket kan växa från det nuvarande, säger Pekka Vuori som är systemchef vid Faktacentralen vid Helsingfors stad.

Fler svenskspråkiga i antal men färre i andel

Antalet svenskspråkiga kommer att öka, i synnerhet antalet svenskspråkiga barn i skolåldern. Enligt den nya befolkningsprognosen ska antalet svenskspråkiga stiga till 37 500 under de kommande 10 åren. Antalet förutspås fortsätta stiga också efter det, fram till 2050.

Läs mera:

De svenskspråkiga blir bara fler i Helsingfors

Antalet svenskspråkiga i Helsingfors förväntas växa med 1 400 personer de kommande 10 åren. Det säger stadens nya befolkningsprognos.