Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet och könsaspekter temat då riksdagen debatterade homosexuella pars äktenskap

Inställning till könsneutralt äktenskap
Riksdagen debatterade än en gång frågan om vem som kan ingå äktenskap. Inställning till könsneutralt äktenskap könsneutral

Vad är mer jämställt, ett äktenskap mellan män och kvinnor, eller ett äktenskap också för samkönade par? Det var frågan då riksdagen diskuterade medborgarinitiativet som begränsar äktenskapet till ett förbund mellan man och kvinna, och kräver att den könsneutrala äktenskapslagen slopas.

Motståndarna till den könsneutrala äktenskapslagen hade svårigheter att se jämställdhet i äktenskap mellan homosexuella par, eftersom paren är av samma kön. Motståndarna påminde också om att den förra riksdagen med mycket liten majoritet, 105-92, godkände lagförslaget.

Försvararna av äktenskapslagen igen betonade att en könsneutral lag inte tar något från någon. Äktenskapen mellan män och kvinnor påverkas inte, i stället utvidgas äktenskapsbegreppet.

För medborgarinitiativet talade främst riksdagsledamöter från Sannfinländarna och Kristdemokraterna. De underströk att de är i sin fulla rätt att kräva att riksdagen kullkastar det tidigare beslutet.

Sannfinländaren Mika Niikko inledde debatten. Niikko sa att det är en missuppfattning att tro att en lag som skrotar det traditionella äktenskapet handlar om om jämställdhet och tolerans.

Samhällets grund är kärnfamiljen

- Just nu kan äktenskapet inte bli mer jämställt, hälften man, hälften kvinna. Familjen är mest jämställd ur barnets synvinkel då det finns en mor och far, sa Mika Niikko.

- Vi har varit stolta över kärnfamiljen i de hundra år vi har varit självständiga, påminde Niikko.

Han befarade att kyrkan går samma väg som i Sverige och Norge, viger samkönade par. Och diffusa könsbegrepp blir en vanlighet i våra daghem och skolor.

Kinesiskt undantag

Peter Östman (KD) sa att så länge lagar har funnits har äktenskapet existerat för att förena man och kvinna.

- Antropologerna har bara funnit en kultur där äktenskapet inte fungerar på det här sättet, i Yunnanprovinsen i sydvästra Kina, sa Östman.

Emma Kari (Gröna) gav debatten liv genom att försvara de homosexuella paren. Igen utsätts de för hån, beskylls för synd och slås med Bibeln i huvudet. Kari gjorde sig till uttryck för deras känslor.

- Inte ska väl än en gång våra familjer ifrågasättas, inte ska vi väl än en gång höra de kalla, grymma och onda orden om vår familj, sa Emma Kari.

Barnens rätt gäller inte alla barn?

Mika Niikko tyckte att Emma Kari gjorde sig skyldig till intolerans, det finns bara en sanning, en åsikt och en röst.

- Ett barn har rätt till mor och far, sa Niikko.

Silvia Modig (VF) ironiserade över att Niikko inte tänkte på barnens rätt då han röstade emot familjeåterföreningar.

Eva Biaudet (SFP) ville veta på vilket sätt den könsneutrala äktenskapslagen försvagar äktenskapet.

Joona Räsänen (SDP) ansåg att det är ohållbart att varannan riksdag ska behandla ett medborgarinitiativ för eller emot äktenskap mellan samkönade par.

- Låt oss ge alla par rätt att älska och gifta sig, sa Räsänen.

Rakryggade biskopar

Pentti Oinonen (Sannf) tackade biskopsmötet som rakryggat beslöt att kyrkan inte viger samkönade par.

- Präster som viger samkönade par bör befrias från uppdraget, sa han.

Outi Mäkelä (Saml) kallade medborgarinitiativet en svanesång emot ändrade värderingar, och förvånade sig över biskopsmötets beslut.

Stefan Wallin kallade hela debatten onödig, utan ett nytt argument vare sig för eller emot.

- Riksdagen har fattat ett beslut, presidenten har stadfäst lagen och den träder i kraft i början av mars 2017. Låt par gifta sig oberoende av kön, sa han.

Medborgarinitiativet går nu vidare till riksdagens lagutskott.