Hoppa till huvudinnehåll

Planerna på ett fördjupat EU-försvar tar form

Ett spaningsplan av typen Tornado från den tyska försvarsmakten.
Ett spaningsplan av typen Tornado från den tyska försvarsmakten. Ett spaningsplan av typen Tornado från den tyska försvarsmakten. Bild: EPA/CARSTEN REHDER militärflygplan,spaningsflyg

Det finns ambitiösa planer i Bryssel på att fördjupa det militära samarbetet inom EU.

Tidigare har Storbritannien stoppat alla förslag om utökat militärtsamarbete mellan EU-länderna. Enligt britterna som har Europas största militärmakt skulle ett bredare EU-samarbete försvaga Nato.

Men efter brexit tar nu Bryssel tillfället i akt och dammar av planerna på att stärka EU också militärt.

Det skulle inte vara frågan om att skapa en regelrätt EU-armé utan snarare vill EU vara en starkare aktör när det kommer till krishantering och säkerhetsfrågor.

En högt uppsatt EU-diplomat säger till Yle Nyheter att brexit har fått fart på planerna.

- Det pågår väldigt mycket diskussioner om dessa planer just nu. Själva planen är ändå fortsättningsvis i sin linda. Frågan kommer att vara ett av de stora diskussionsämnena i Bryssel under hösten.

I Bryssel anser man att ett militärt samarbete skulle förbättra säkerheten och öka sammanhållningen inom unionen. För att hantera konsekvenserna av brexit är det för EU viktigt att visa upp en enad front.

Också USA har önskat att EU skulle ha bättre förmåga att svara på de säkerhetspolitiska utmaningarna.

Förslaget läggs fram inkommande vecka

Det var den brittiska tidningen Financial Times som var först ute med nyheten på torsdagen.

Enligt FT kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att presentera sitt förslag om det nya EU-försvaret i samband med sitt tal till unionen som han håller inför EU-parlamentet i Strasbourg på onsdag.

En EU-källa säger till Yle Nyheter att också EU:s stats- och regeringschefer kommer att diskutera frågan när de samlas till toppmöte i Bratislava den 16 september. Det är det första EU-toppmötet utan Storbritannien.

Tanken är EU:s utrikeschef Federica Mogherini ännu i år ska presentera ett konkret förslag på hur försvarssamarbetet inom EU ska förstärkas.

Vad betyder utökat militärt samarbete?

Idag omfattar det militära samarbetet mellan EU-länderna bland annat humanitära insatser, räddningsinsatser liksom också fredsbevarande uppgifter.

EU har också en snabbinsatsstyrka på 1 500 man som dock aldrig har använts.

Enligt den nya preliminära planen skulle man inrätta ett nytt permanent högkvarter i Bryssel som bättre skulle koordinera EU:s olika militära insatser och göra dem mera kostnadseffektiva.

Man vill också förbättra EU:s förmåga att svara på terror- och hybridhot.

Överlappar EU och Nato varandra?

EU och Nato kom i somras överens om att utöka sitt samarbete i synnerhet inom sjösäkerheten på Medelhavet.

Tillsammans vill de två organisationerna också bemöta hybridhot och tackla den ryska propagandan liksom även förbättra samarbetet inom krishantering.

Enligt en EU-källa skulle ett fördjupat militärt samarbete inom EU även gynna Nato.

Men samtidigt finns det också EU-länder som befarar att det kommer att leda till överlappningar. Av EU:s 28 medlemsländer är 22 också medlemmar av Nato.

Finland som inte är medlem av Nato är positivt inställt till ett fördjupat militärt samarbete inom EU. Också Tyskland och Frankrike har talat varmt för att förbättra det militära samarbetet inom EU.