Hoppa till huvudinnehåll

Bråte på hustomt ledde till grannfejd i Ingå

dräneringsrör
Bland annat dräneringsrör förvaras på gården. dräneringsrör Bild: Yle rör,Dränering

Byggmaterial, fordon, containrar och lastningsarbeten på en småhustomt i Ingå har lett till en grannfejd.

Ljud från tomten stör omgivningen. Dessutom tycker grannen att fastighetsägarens bråte förfular miljön. Grannen har nu lämnat in en klagan till byggnads- och miljönämnden i Ingå.

Huset renoveras

Fastighetsägaren försvarar sig med att hen använder byggmaterialet till att renovera sitt hus och påpekar att hen har försökt hålla ordninig på sina ägodelar på gården.

Hen har också försökt råda bot på problemet genom att bygga en lång mur som skyddar för insyn.

På tomten finns också byggmaterial som tillhör tomtägarens byggföretag. Avsikten är att hitta en bättre plats för materialet.

Kommunen kräver åtgärder

Kommunens byggnadsinspektion har inspekterat tomten tre gånger under våren och sommaren.

Fastighetsägaren har städat upp en del men det räcker inte.

Nu kräver Ingå kommun att fastighetsägaren skaffar tillstånd för, eller flyttar bort, de containrar som finns på tomten.

Byggnads- och miljönämnden understryker att fastigheten är en bostadstomt och påminner ägaren om att störande lagring och verksamhet inte är tillåten på tomten.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland