Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa ska ta bättre hand om sina företag

Rådhuset i Lovisa
Rådhuset i Lovisa Bild: Yle öppet fönster

Lovisa stad vill förbättra samarbetet med sina företagare. Det här efter en enkät som Finlands företagare har gjort, där det kommer fram att servicen i kommuner ofta upplevs som långsam och byråkratisk.

Företagarna i Lovisa har fått ge vitsord åt bland annat för hur näringslivspolitiken fungerar, hur företagarvänlig staden är, samt om kommunikation och upphandlingar.

– Företagare i kommunerna upplever ofta att servicen är dålig, långsam och byråkratisk. Lovisas resultat var inte heller smickrande, men nu ska vi ta tag i saken, säger stadsdirektör Olavi Kaleva i ett pressmeddelande.

tre män
Olavi Kaleva. tre män Bild: Yle koskenkylän koulu i lovisa

I pressmeddelandet konstaterar staden att den vill serva företagarna, som är viktiga för alla kommuner och städer.

– En livskraftig och fungerande företagskultur lockar mer företagsverksamhet till orten, och staden har en stor roll här, säger Kaleva.

Han säger också att Lovisa vill se till att staden är så företagarvänlig som möjligt. Målet är att servicen i Lovisa ska locka nya företagare till orten.

Vill ha respons av företagarna

Lovisa vill att det ska vara så enkelt som möjligt att uträtta ärenden i staden – företagarna ska inte skickas från en disk till en annan.

I början av processen kan företaget få en egen person som tar sig an att sköta dess ärenden. Större projekt kan skötas av ett team som hjälper till med att komma med olika lösningar.

– Vi strävar efter att släta ut vägen genom flexibla och fungerande praxis. Vårt mål är att saker löser sig snabbt och effektivt. Vi filar också bort onödig byråkrati.

För att utveckla processerna inom företagsservicen så ska Lovisa ta hjälp av ett konsultbolag.

– Vi vill förstå företagarnas situation, behov och åsikter. Vi hoppas också att vi får mycke respons så att vi kan förbättra vår service, säger utvecklingsdirektör Sten Frondén i stadens pressmeddelande.

Läs också