Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo kan få statsstöd för tidigarelagd språkundervisning

En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum.
Svenska redan från ettan? Samlingspartiet i Sibbo vill tidigarelägga språkundervisningen (arkivbild). En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum. skolelev

Sibbo kan eventuellt få statlig finansiering för tidigareläggandet av språkundervisningen i sina skolor.

Det här kom fram i samband med ett diskussionsmöte om språkundervisningen, som ordnades på torsdagskvällen i Nickby Hjärta i Sibbo.

Samlingspartiet i Sibbo hade bjudit in till diskussion och ordförande för språklärarnas förbund, Kari Jukarainen, samt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen var på plats.

- Ministern förhöll sig positivt till en tidigareläggning av språkundervisningen och meddelade att ministeriet planerar att använda 10 miljoner euro för att stödja dylika projekt. Vi fick uppfattningen att också Sibbo kunde få statlig finansiering, säger Juha Salo, ordförande för Samlingspartiets Sibboförening och fullmäktigeledamot i Sibbo.

Motion som grund för diskussionen

Den samlingspartistiska gruppen i fullmäktige lämnade i veckan in en motion om språkundervisningen. Partiet vill att kommunen utreder om det skulle vara möjligt att gå över till ett system där Sibbobarnen skulle börja med det första främmande språket redan i årskurs 1.

Tanken i motionen är att de finska barnen i fortsättningen kunde få välja mellan engelska eller svenska som första främmande språk, medan de svenska barnen kunde få välja mellan finska eller engelska.

Man vill alltså inte slå fast vilket språk barnen måste läsa.

I motionen vill man utreda möjligheten att utöka antalet undervisningstimmar för att möjliggöra en tidigare språkundervisning.

Språkprov i engelska.
I framtiden kunde eleverna i Sibbo välja engelska redan i ettan, enligt förslaget i motionen. Språkprov i engelska. språktest

Redan nu främmande språk från tvåan

Det här läsåret kommer Sibbobarnen att få läsa främmande språk från och med årskurs 2, tack vare den nya läroplanen. Tidigare har Sibbobarnen läst språk från och med årskurs 3.

I dagens läge är det finska som gäller som första främmande språk för de svenskspråkiga eleverna, medan de finskspråkiga eleverna läser engelska.

Samlingspartiet vill också utreda om språkduschar i eftermiddagsklubbar kunde vara ett alternativ, för finskspråkiga barn på svenska och för svenskspråkiga barn på finska.

Språkbadsundervisning i södra Sibbo bör också utredas, anser partiet, som vill lyfta kommunens språkbadsprofil.

- Vi vill skapa en positiv syn på läsandet av främmande språk, säger Salo.

Språkbad på finska för svenskspråkiga barn?

Diskussionsmötet på torsdagen var öppet för allmänheten. Till exempel lyftes frågan om språkbad också kunde förverkligas för de svenska barnen upp till diskussion. Det konstaterades att det också kunde vara möjligt, i och med att motionen gäller båda språkgrupperna.

Språkbad på finska för svenskspråkiga barn var ett förslag som hördes under kvällen.

Sibbo kommunvapen
Det är för tidigt att säga om motionen får understöd hos beslutsfattarna, säger fullmäktigeledamot Juha Salo (Saml). Sibbo kommunvapen Bild: Yle/Sune Bergström sibbo kommuns vapen

Motionen kommer liksom andra motioner att utredas och behandlas i olika beslutsfattande organ. Fullmäktige har sista ordet och Salo räknar med att det tar mellan ett halvt och ett år innan man når beslut.

Salo säger att det ännu är för tidigt att säga om de övriga partierna kommer att stödja tankarna.

Språkundervisningen i Sibbo har också tidigare varit under lupp. I december 2014 kom Christel Liljeström, SFP, med en motion tillsammans med 31 andra fullmäktigeledamöter.

I motionen ville man att svenskspråkiga barn skulle börja med finska och att finskspråkiga barn skulle börja med svenska redan från och med årskurs 1. Motionen fick ändå inte ett tillräckligt stort understöd hos varken beslutsfattare, lärare eller föräldrar.

Fullmäktigeordförande Christel Liljeström från Sibbo.
Christel Liljeström (SFP) låg bakom en liknande motion om tidigarelagd språkundervisning. Fullmäktigeordförande Christel Liljeström från Sibbo. Bild: Yle/Katarina Lind politiker

Läs också