Hoppa till huvudinnehåll

Lugn och ro är inte alltid en självklarhet på landet

landsväg i sibbo
landsväg i sibbo Bild: Yle/Mikael Kokkola nyfiken på östnyland

Vilka regler gäller för när man får börja bullra? I höghus finns det regler, men finns det i byarna? Så löd den vinnande frågan i den senaste omröstningen av Nyfiken på Östnyland.

Hos Stig Kämpe och hans grannar i Mårtensby i Sibbo har störande buller varit vardag i några månaders tid. Kommunen bygger ut vatten- och avloppsnätet längs med Kotimäkivägen.

Det är inte han som har ställt frågan i Nyfiken på Östnyland, men han berättar gärna om bullerläget i sin hemby.

- Vägen är avstängd lite nu och då och så är det lite buller och bång.

porträtt på en man med solglasögon.
Stig Kämpe. porträtt på en man med solglasögon. Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Ibland har det blivit en tidig väckning för honom.

- Det har varit några överraskningsmorgnar med oljud, då de har satt i gång maskinerna och motorsågen redan halv sju-tiden. Själv är jag morgonpigg, så den tidiga byggstarten stör inte mig så värst mycket, men andra som ska senare på jobb är säkert inte så glada.

Vad som på glesbygden upplevs som störande buller och oljud varierar, säger Stig Kämpe. Själv är han förargad på mopedpojkarna som gasar på längs med vägarna.

- De kör av och an, ofta sent på kvällarna och under veckosluten. Mopederna har rätt hårt ljud, så ibland har det nog stört. Fast som liten pojke körde jag förstås själv omkring.

- På landet ska det ju helst vara tyst, säger han.

grävmaskin vid landsväg
grävmaskin vid landsväg Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Frågan om lugn och ro på landet går vidare till miljövårdsinspektör Maud Östman vid Lovisa stad.

- För tätorter i Lovisa gäller kommunens miljöskyddsföreskrift med regler för bland annat störande ljud. Mellan klockan 22 och klockan 7 ska det vara lugn och ro i hus och på gator. För glesbygden finns inga motsvarande regler.

På landet gäller statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå.

- Riktvärdena går bra att tillämpa på en stenkross, men är svårare att praktisera på grannsämja och till exempel motorsågar, lövblåsare, gräsklippare och hundar, säger Östman.

Bättre att bullra dagtid

Utdrag ur statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå: I bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedelbara närhet och i områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter bör bullernivån utomhus under dagen (kl. 7-22) inte överstiga riktvärdet 55 dB …

Riktvärdet på 55 decibel under dagstid är ett medeltal.

Eftersom det kan vara rätt knepigt att mäta ett medeltal på bullernivån korrekt blir tröskeln att ingripa ofta rätt hög för myndigheterna. Vad som upplevs som störande ljud och buller är dessutom en väldigt subjektiv fråga.

- Ljud kan ju störa fastän inga gränsvärden överskrids, säger Maud Östman. På natten är gränsvärdet dessutom lägre.

En allmän tumregel vill hon ändå ge.

- Använd rent sunt bondförnuft. Bruka de bullriga maskinerna dagtid och freda de vackra sommarkvällarna.

busshållplats på landet
busshållplats på landet Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk,busshållplats


Är det något du går omkring och grubblar på i Östnyland? Ställ din fråga till Nyfiken på Östnyland nedan.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland