Hoppa till huvudinnehåll

Vårdbil är för dyrt i Lojo

Centrums hälsostation i Lojo.
Antalet hälsostationer minskar i Lojo och vården koncentreras till centrums hälsostation. Lojo vill inte ha en vårdbil som besöker byarna. Centrums hälsostation i Lojo. Bild: Yle/Marica Hildén hälsovårdscentralen i centrum av lojo

Lojo tänker inte skaffa en vårdbil som komplement till de hälsostationer som försvunnit från landsbygden. En orsak är att det kostar för mycket. Raseborg kommer däremot att satsa på mobil vårdenhet.

I mars lämnade representanter för södra Lojos områdeskommitté in en motion till Lojo stadsfullmäktige.

I motionen föreslår de att Lojo utreder möjligheterna att skaffa en mobil vårdenhet som skulle erbjuda vård i glesbygden. Orsaken är att många hälsostationer har dragits in i byarna i Lojo.

Inga flera utredningar görs

Grundtrygghetsnämnden i Lojo tycker inte att det är värt att utreda saken en gång till. Möjligheterna att använda en mobil enhet undersöktes i samband med att hela servicestrukturen i Lojo sågs över.

Grundtrygghetsnämnden konstaterade redan i september 2015 att det inte är vettigt att skaffa en vårdbil till Lojo.

Enligt uträkningarna skulle vårdpriset i en mobil enhet bli 135,80 euro per vårdbesök det första året och 77,70 euro de följande åren.

På en hälsostation är motsvarande pris 33,60 euro per vårdbesök. Priset baserar sig på uppgifter från år 2014.

Vidare konstaterade grundtrygghetsnämnden att en mobil vårdenhet är sårbar om enbart en chaufför anställs. En av avsikterna med det omfattande arbetet kring servicestrukturen i Lojo var att bli av med små och sårbara enheter.

Ansvarsläkare ska nå hela Lojo

Lojo jobbar för tillfället aktivt med rehabilitering i hemmet vid sidan av hemvården, konstaterar också grundtrygghetsnämnden.

Sedan våren 2016 finns det ansvarsläkare inom hemsjukvården. Det är meningen att den här verksamheten ska börja omfatta hela Lojo och därmed också nå dem som har svårt att komma till en hälsostation.

Raseborgs stadsfullmäktige beslöt i juni att staden får en mobil vårdenhet. Den ska betjäna byarna och glesbygden i Raseborg,

Läs också