Hoppa till huvudinnehåll

Frågan om gemensam rektor i Lojo ska utredas bättre

Gården vid Källhagens skola och Virkby gymnasium.
Det finns fyra svenska skolor i Lojo, två av dem är Källhagens skola och Virkby gymnasium som finns i samma byggnad. Gården vid Källhagens skola och Virkby gymnasium. Bild: Yle/Nicole Hjelt virkby gymnasium och källhagens skola,Lojo,Virkby,skolan (fenomen)

En rektor har den här hösten ansvar för alla svenska skolor i Lojo. Det finns planer på att arrangemanget ska bli permanent men svenska utbildningssektionen vill att ärendet utreds bättre.

Rektorsfrågan diskuterades på måndagen (12.9) under den svenska utbildningssektionens möte. Sektionen beslöt att ärendet måste beredas på nytt.

Sektionen skulle också ta ställning till bland annat om rektorstjänsten vid Virkby gymnasium ska dras in och om en tjänst som biträdande rektor ska inrättas.

Men det här ska nu gås igenom noggrannare och förberedas bättre.

- Så att vi kan fatta ett sakligt beslut, säger ordföranden Roger Weintraub från Samlingspartiet.

Det enda sektionen tog ställning till var att Monica Lemberg fortsätter som rektor för de svenskspråkiga skolorna genom tjänstemannabeslut.

Sektionen träffas på nytt den 10 oktober för att ställning till ärendet på nytt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland