Hoppa till huvudinnehåll

IT-krångel på jobbet snart ett minne blott?

Henrik Lindberg, vd för Parad Media
På Parad media bantades en snårskog av dataverktyg till ett enda. Lösningen sparar tid och pengar, medan de anställda är lyriska, säger vd Henrik Lindberg. Henrik Lindberg, vd för Parad Media Bild: Mårten Wallendahl / Yle parad media

Anställda inom både privat och offentlig sektor slösar resurser på krångliga it-system. Men anpassas verktygen efter personalens behov sparas både tid och pengar. Allt tyder på att det är möjligt.

Henrik Lindberg märkte hur allt mer av hans arbetstid gick åt till data-administration. Arbetsturer, reseräkningar, semesterlistor och utrymmesbokning sköttes i ett tiotal olika program. Det blev både tidskrävande och dyrt.

- Som tur var, har vi en anställd som förstod våra specifika behov och hade kompetensen att skräddarsy ett eget system för oss. Att han hade full insyn i verksamheten, gjorde också att lösningen blev bra, säger Lindberg.

Han har sett vilken mardröm allt för snåriga datasystem leder till. Ofta köps universella lösningar in som ska passa alla, men inte helt lämpar sig för någon.

- På min tidigare arbetsplats räknade vi till över 20 verktyg, då varje arbetsmoment hade ett skilt program. Det blev verkligen tidskrävande och dyrt, minns han.

En rundringning till några finska universitet visar att ingen omfattande studie om problemet gjorts. Däremot säger flera professorer att en sådan beställning helt klart finns. Trots avancerade it-kunskaper i landet och en lång historia i systemutveckling, upplevs verktygen allmänt som komplicerade och oändamålsenligt. Det leder till stora nationalekonomiska förluster.

Tre veckors datastrul i året

En studie av Aalto-universitetet synade år 2014 statliga institutioner, vilket visade visade att 10 procent av arbetstiden gick åt till datastrul. Det innebär en extrakostnad på en kvarts miljard årligen. Svenska undersökningar inom näringslivet talar om en halvtimme bortkastad arbetstid per dag. Nationellt blir det enorma summor på årsbasis.

Ilkka Vallo, vd för Data center Finland
Ilmari Vallo Ilkka Vallo, vd för Data center Finland Bild: Mårten Wallendahl / Yle data center

Ett allmänt problem som utpekas är bristen på kompatibilitet mellan program. Och skälet uppges ofta vara allt för tekniska och komplicerade lösningar. Ofta byggs programmen på i flera repriser för att möta alla nya krav. Det leder till att programmen växer både i omfattning och svårbegriplighet.

- Vi har väldigt duktiga it-ingenjörer. Problemet är att de hittar på ett system, men så vill de genast hitta på något nytt och ännu något nytt, säger Ilmari Vallo, som är vd för Data center Finland.

Han säger att it-ingenjörerna länge hade makten över systemutvecklingen. Den färska kartläggningen visar på en ny trend.

- Nu märker vi att man ökar samarbetet mellan företagens ledning, it-avdelningarna och inte minst slutanvändarna. Då får man en helhetsbild av användningen, så lösningarna blir ändamålsenliga, säger Vallo.

Samarbete förutsättning för effektivitet

Finland har tappat en stor del av sitt försprång inom it-sektorn under de senaste åren. Ilmari Vallo är ändå övertygad om att alla ingredienser finns för att komma igen. Men han lyfter också ett varningens finger för att starkt tro att nya datalösningar sparar resurser.

- Utvecklar man nya it-lösningar bara för att spara pengar, så vinner man ingenting. Men fortsätter trenden att företagen utvecklar nytt i nära samarbete med företagens ledning och slutanvändarna, kan man femfaldiga effektiviteten inom några få år, förutspår Vallo.

På Parad media inser man privilegiet med ett system som utvecklats av och för dom själva. Alla har inte samma möjlighet. Men den allmänna riktningen är rätt, om alla samhällsaktörer blir medvetna om problemet och tillsammans jobbar mot en gemensam lösning, resonerar man på Data center Finland.

- Absolut. Vi har verkligt goda möjligheter i Finland. Vi har teknologin, kunnandet och viljan. Så det kommer att ske, säger Ilmari Vallo

Läs också