Hoppa till huvudinnehåll

Rättsprocessen kring Pete slutligen över

Räddningshelikoptern Pete
Räddningshelikoptern Pete Räddningshelikoptern Pete räddningshelikoptern pete

Den många år långa rättshärvan kring räddningshelikoptern Pete ser ut att slutligen vara över.

Hovrättens dom från i somras har vunnit laga kraft, eftersom ingen har ansökt om besvärstillstånd till Högsta domstolen.

Domslutet i Vasa hovrätt var betydligt mildare än domen i Österbottens tingsrätt.

Den tidigare verksamhetsledaren för Petes stödförening dömdes i tingsrätten till ett år och sex månader villkorligt fängelse samt 80 timmar samhällstjänst och ett mångårigt näringsförbud.

Hovrätten förkastade merparten av åtalen mot verksamhetsledaren och friade två andra misstänkta helt.

Verksamhetsledaren dömdes för grovt skattebedrägeri och missbruk av tjänsteställning till ett villkorligt fängelsestraff på ett år och två månader. Det personliga näringsförbudet som verksamhetsledaren belagts med förkortades och upphör år 2018. Han dömdes även till att ersätta skattemyndigheten och Petes konkursbo med sammanlagt över 180 000 euro.

Verksamhetsledaren har nu låtit bli att söka om besvärstillstånd hos Högsta domstolen.

Den österbottniska räddningshelikoptern slutade flyga vid årsskiftet 2009-2010, då oegentligheter kring stödföreningens ekonomi och skatteärenden började nystas upp.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten