Hoppa till huvudinnehåll

Snart mäter en robot ditt blodtryck

Cristina Andersson får en kram av roboten Baxter.
Cristina Andersson får en kram av roboten Baxter. Bild: Yle/Ville Hupa SuomiAreena,finlandsarenan

Upp till en femtedel av alla arbetsuppgifter inom vården kunde skötas av robotar, enligt en rapport som Näringslivets Delegation EVA har beställt. Rapporten publicerades i dag.

Till de uppgifter som robotvårdare kunde ta hand om hör transport av patienter och tillbehör och att hålla koll på patienternas vitala funktioner, samt att dosera mediciner och dela ut dem åt patienterna.

Det handlar alltså om rutinsysslor och tunga, obekväma arbetsuppgifter som man kunde delegera åt robotar och andra former av automatik så att vårdpersonalen av kött och blod kan använda sin tid till viktigare saker.

Av en sjukvårdares arbetsvecka på fem dagar går just nu bara tre dagar åt till patientrelaterade arbetsuppgifter. Med robotarnas hjälp kunde man öka på det här till fyra dagar, enligt EVA:s rapport.

Positiva erfarenheter från stora världen

Cristina Andersson är företagskonsult och en av författarna bakom rapporten. Vilka erfarenheter har man av att låta robotar sköta uppgifter av det här slaget, i länder där de redan är i bruk?

- Erfarenheterna från världen är väldigt bra. Patienterna har tyckt om robotarna och att få mediciner av en robot har inte upplevts som något problem. Och som sagt så frigör robotarna vårdarna från diverse logistiska sysslor, vilket gör att de kan ägna mer tid åt patienterna.

Andersson nämner Japan och Sydkorea som exempel på länder där robotarna är särskilt vanliga inom vårdsektorn. Men också i Sverige har man kommit klart längre på den här vägen än i Finland. Tekniskt sett så handlar det inte om science fiction, utan EVA:s rapport utgår från teknik som redan existerar och som relativt lätt kunde tas i bruk också här i Finland. Vilken tidtabell talar vi då om här?

- Som vi konstaterar i rapporten så kunde robotarna tas i bruk inom två till tre år. Men vi kunde ju börja redan nu. Tekniken och de praktiska lösningarna är alltså redan här, det är bara att ta i bruk dem. Man måste börja någonstans.

Robotarna till undsättning i sote-vårdreformen?

Just nu skulle vi ha ett gyllene tillfälle att rita upp en robotiseringsstrategi för vården när vårdsektorn ändå genomgår en enorm omstrukturering. Andersson har följande hälsning till vår regering.

- Jag skulle nog säga apropå sote-sektorn att vi ska inte försöka lösa de där stora problemen inom hälsovården utan robotarna!

Förutom att robotar kunde ta över sysslor som är tunga, obekväma och rutinmässiga, så finns det ytterligare en orsak till att ta dem i bruk inom vården, och det är att robotarna minskar på risken för mänskliga misstag. Till exempel så vet man att feldoseringar av mediciner har minskat i länder där robotar är vanligare på sjukhusen.

Men Cristina Andersson medger att inte heller robotar är helt immuna mot fel. Apropå det – har det hänt att en robot har fått kortslutning och tappat en patient i golvet eller något liknande?

- Det har jag inte hört om, säger Andersson och skrattar. Men hon kan inte utesluta det.

- Men vi måste se över reglerna och systemen för att försäkra oss om största möjliga säkerhet när det gäller robotarna.

Robotarna kommer på bred front - inte bara vården

Vården är ingalunda den enda där robotarna är på kommande. EVA:s rapport hänvisar bland annat till en färsk internationell studie som slår fast att sju procent av alla arbetsplatser globalt kan komma att tas över av robotar inom de kommande tjugo åren.

Cristina Andersson tror att sju procent till och med kan vara en lite väl försiktig uppskattning, men att vi hur som helst måste komma vidare från det här tänkandet att ”hjälp, de elaka robotarna kommer och tar mitt jobb!”

- Jag tror nog att vi måste tänka om och i stället för att oroa oss för vilka arbetsplatser som eventuellt försvinner, måste vi fundera på vilka arbetsplatser som lämpar sig för människor i framtiden.

Människojobben

Vad säger Andersson, finns det då arbetsplatser som robotar definitivt inte kan sköta i framtiden?

- Kreativa sysslor som till exempel journalistik. Det är sådant som människor kommer att sköta tills världens slut. Robotar ska inte bli kreativa på ett mänskligt vis, men nog annars.

- Robotar är ganska enkelspåriga. De jobbar på i det spåret där de befinner sig. Människor kan vidga spåret eller göra ett nytt spår och skapa helt nya koncept.

Jag frågar Cristina Andersson vilka sysslor hon skulle ge åt en robot om en god fé kom och svängde med sitt trollspö och gav henne en robot som följde efter henne dagarna i ända?

- Jag skulle nog ha den som hemhjälp. Jag har så mycket att göra i hemmet. Ibland orkar jag bara inte städa eller tvätta fönstren. Jag skulle gärna ha en robot som gjorde allt det här för mig.

Läs också

Nyligen publicerat - Vetenskap