Hoppa till huvudinnehåll

Vasaregionen kartlägger soptransporter

Sopkärl.
Avfallsnämnden återremitterade ärendet. Sopkärl. Bild: Yle/Rolf Granqvist åvervinning

Vasaregionens avfallsnämnd överväger att införa nytt sophanteringssystem. Enligt det nuvarande systemet väljer fastighetsägarna själva vem som sköter avfallshämtningen. Men på grund av brister i systemet överväger man att slopa systemet och istället låta avfallsnämnden upphandla transporterna.

I tisdags behandlade avfallsnämnden systemen och beslöt att återremittera ärendet.

- Vi saknar luckor i vår information. Vi saknar information om hur 4200 fastigheter sköter sina soptransporter, säger avfallsnämndens vice ordförande Michael Luther.

Nämnden planerar att kartlägga fastigheterna innan man går vidare med ärendet. När man gjort kartläggningen kommer man att föra en dialog med invånarna och de företag som sköter avfallshanteringen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten