Hoppa till huvudinnehåll

Asylbesluten för flyktingbarn drar ut på tiden - tvingas vänta dubbelt längre än vuxna

I fjol kom 3 000 ensamma asylsökande barn till Finland. Trots att de enligt Migrationsverket är en prioriterad grupp vars asylärenden bör behandlas brådskande, så väntar fortfarande 1 800 av dem på beslut. En stor del har snart väntat i ett år, vilket är dubbelt längre än ministeriet rekommenderar.

En utdragen beslutsprocess kan leda till försämrade villkor för barnen, eftersom många hinner bli myndiga och därmed utan det stöd som minderåriga är berättigade till.

Vid Migrationsverket är man medveten om fördröjningen och påpekar att fjolåret var ett rekordår också när det gäller antalet ensamkommande flyktingbarn.

– Vårt system är givetvis belastat såväl när det gäller minderåriga som vuxna asylsökande. Vi har inte kunnat prestera bättre, säger Esko Repo, direktör för Migrationsverkets asylenhet.

Enligt Migrationsverket drar barnens behandlingstider ut på tiden bland annat för att det är svårare att hitta tider att höra barnen tillsammans med sin vuxna representant, något som krävs när barnen söker asyl utan sina föräldrar.

Andra regler om man hinner fylla 18

Många av barnen som fortfarande väntar på sitt beslut är 17-åringar som hinner fylla 18 innan asylbeslutet kommer. Då mister de rätten till att ha en vuxen representant som exempelvis kan hjälpa till om den unga vill överklaga beslutet. Blir det avvisning, så finns det inget krav på att en vårdnadshavare ska möta den unga i hemlandet. Efter 18-års ålder behöver inte heller barnets bästa längre beaktas i själva beslutet om asyl.

Vid Migrationsverket ser man inte de långa väntetiderna som ett problem med tanke på att många hinner fylla 18. Tillsvidare har inga klagomål kommit om just den frågan. Att man ligger hundra dagar efter Inrikesministeriets mål förklarar man med den stora mängden asylsökande.

– Vi har gjort vad vi har hunnit med. Det är bara så att när man är 18 så behandlas man som myndig, det är ett faktum, säger Esko Repo, direktör för Migrationsverkets asylenhet.

Hur övervakar man att den här processen inte drar oskäligt långt ut på tiden, att barnen får en rättvis behandling?

– Inrikesministeriet har fastställt ett mål för behandlingstider och vi följer upp hur de nås. Om någon tycker att det blir en oskälig fördröjning så kan man överklaga det, säger Repo.

Vuxna asylsökande har i snitt väntat i 117 dagar på sina beslut. Barnen har väntat i snitt i 260 dagar på sina asylbeslut. Migrationsverket har som mål att under höstens lopp höra alla de barn som inte ännu har hörts.