Hoppa till huvudinnehåll

Justitieministeriet kräver språkkonsekvensbedömning i Seinäjoki

Närbild av gammal kvinna som kör rollator.
Arkivbild. Närbild av gammal kvinna som kör rollator. Bild: YLE / Marcus Rosenlund Äldreomsorg,åldringar,ensamhet

Nu kräver Justitieministeriet att en ordentlig språkkonsekvensbedömning görs kring beslutet att ge fulljoursstatus till Seinäjoki centralsjukhus. I ett utlåtande till social- och hälsovårdsreformen står att reformförslaget helt och hållet saknar språkkonsekvensbedömning.

Enligt utlåtandet är det klart att man måste göra en ordentlig utredning när det handlar om att ett enspråkigt finskt sjukhus ska börja ta emot svenskspråkiga patienter.

I utlåtandet står att även om personalen har en viss formell språkkompetens betyder det inte automatiskt att personalen kan betjäna på det språket. Om de språkliga rättigheterna inte uppfylls i Seinäjoki måste man enligt Justitieministeriet söka andra sjukhusalternativ.

Justitieministeriet lägger all vikt på att alla ska ha samma rätt till social- och hälsovård, oavsett om man pratar finska eller svenska. I utlåtandet står att andra grundläggande rättigheter inte väger tyngre än de språkliga rättigheterna.

Ger förslag på frågor till utredning

Enligt ministeriet räcker det inte med att konstatera att rättigheterna tillgodoses på samma nivå som tidigare, om det är så att personalens språkkunskaper har brister. Det gäller att göra en utredning där man kartlägger hur och vilka saker som förändras.

I utlåtandet ger ministeriet förslag på frågor som man kunde ta med i en språkkonsekvensbedömning.

  • Är den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i en jämlik ställning i reformen?
  • Påverkar förslaget tillgången på service på eget modersmål?
  • Kommer en person att få service på eget språk utan att hen behöver kräva det eller att det orsakar extra arbete för personen i fråga?
  • Kommer konsekvenserna av reformen att hopas på en och samma grupp människor?
  • Påverkar förslaget de språk som det krävs att personalen behärskar?
  • Påverkar språkkravet rekrytering av personalen?

Det är enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter på Justitieministeriet som står för utlåtandet.

Vasabladet var först med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten